เน็ตฟรีทรูมูฟ แจกเน็ตฟรี โทรฟรี SMS ฟรี WiFi ฟรี ลูกค้าทรูต้องไม่พลาด!!!

เน็ตฟรีทรูมูฟ แจกเน็ตฟรี โทรฟรี SMS ฟรี WiFi ฟรี ลูกค้าทรูต้องไม่พลาด!!!

ดี๊ ดี..ทรู แจกเน็ตฟรี โทรฟรี SMS ฟรี WiFi ฟรี ลูกค้าทรูต้องไม่พลาด!!! หลังจากที่มีคำถามถึงแคมเปญ “เน็ตฟรี โทรฟรี SMSฟรี WiFiฟรี” กันมามากมาย ทางทรูมูฟ เอช ก็ไม่พลาด รีบจัดแคมเปญเอาใจลูกค้าทรู มอบสิทธิ์การใช้งาน เน็ตฟรี โทรฟรี SMSฟรี และ WiFiฟรี ได้ทุกเดือนแก่ลูกค้าทุกคนที่มีการใช้งานเครือข่ายทรู และวันนี้ ทีมงานโปรเสริม VIP ก็ไม่พลาด นำข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ดีๆ มาแจ้งแก่เพื่อนๆ ที่ใช้งานทรูได้ทราบก่อนใคร รวมถึงขั้นตอน วิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้เพื่อนๆ ทรูทุกคนได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานมือถือได้อีกทางหนึ่งค่ะ

สิทธิพิเศษที่ทางทรูมอบให้ลูกค้าก็คือ TrueBonus ซึ่งสิทธิ์การใช้งานจะคำนวณจากระยะเวลาที่ลูกค้าใช้สินค้าและบริการในเครือทรู และแยกคำนวณตามบริการต่างๆ โดยจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ จะสามารถสรุปได้ดังนี้

  • ลูกค้าทรูที่ใช้บริการตั้งแต่ 2 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน (60 – 179 วัน) จะได้รับสิทธิ์ 2 สิทธิ์
  • ลูกค้าทรูที่ใช้บริการตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี (180 – 364 วัน) จะได้รับสิทธิ์ 4 สิทธิ์
  • ลูกค้าทรูที่ใช้บริการตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี (365 – 729 วัน) จะได้รับสิทธิ์ 6 สิทธิ์
  • ลูกค้าทรูที่ใช้บริการตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี (730 – 1024 วัน) จะได้รับสิทธิ์ 8 สิทธิ์
  • ลูกค้าทรูที่ใช้บริการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป (1095 วันขึ้นไป) จะได้รับสิทธิ์ 10 สิทธิ์

โดยมีเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ ทรูโบนัส ลูกค้าทรูมูฟ เอช – สำหรับลูกค้าประเภทเติมเงิน 1. ลูกค้าต้องมียอดการเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท ต่อเดือน2. การคำนวณ TrueBonus คำนวณจากวันที่ 25 ของเดือนก่อนถึงวันที่ 24 เดือนปัจจุบัน และสามารถรับ TrueBonus ได้ในวันที 1 ของเดือนถัดไป

– สำหรับลูกค้าประเภทรายเดือน 1. ค่าบริการรายเดือนขั้นต่ำ เกิน 100 บาท 2. การคำนวณ TrueBonus คิดจากยอดค่าการชำระค่าบริการโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามรอบบิล – รอบบิลของวันที่ 2,10,13,16,19 ของเดือนก่อนหน้าจะได้สิทธิ์ TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายในเดือนปัจจุบัน – ส่วนรอบบิลของวันที 22,25,28 ของเดือนปัจจุบันจะได้ สิทธิ์ TrueBonus ในเดือนถัดไป โดยคิดจากยอดใช้จ่ายเดือนก่อนนั้น

สิทธิพิเศษ TrueBonus ที่ลูกค้าได้รับ จะสามารถนำไปเลือกรับสิทธิ์ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ลูกค้าทรูมูฟ เอช – สิทธิ์เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช (มีกำหนดค่าใช้บริการขั้นต่ำ) 1) รับสิทธิ์ฟรี ค่าโทรในเครือข่าย 30 นาที 1 วัน / สิทธิ์

กด *878*2*1*5# โทรออก (ฟรี)

2) รับสิทธิ์เน็ตฟรี 24 ชม./สิทธิ์ (สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน) – ลูกค้าที่ใช้แพ็คเกจแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB/สิทธิ์ – ลูกค้าที่ใช้แพ็คเกจอื่นๆ จะได้รับสิทธิ์ความเร็ว 320MB Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง)/สิทธิ์

กด *878*2*1*1# โทรออก (ฟรี)

3) รับสิทธิ์ ส่ง SMS ฟรี 50 ข้อความ 1 วัน / สิทธิ์

กด *878*2*1*2# โทรออก (ฟรี)

– สิทธิ์เฉพาะลูกค้า ทรูมูฟ เอช (ไม่มีกำหนดค่าใช้บริการขั้นต่ำ) รับสิทธิ์ซื้อเน็ต 320 MB นาน 24 ชม. เพียง 9 บาท/สิทธิ์

กด *878*2*1*6# โทรออก (ฟรี)

2. ลูกค้าทรูวิชั่นส์ – รับสิทธิ์ ชมช่องเพิ่ม ฟรี 1 วัน / สิทธิ์ (สิทธิพิเศษนี้ จะนับวันต่อเนื่องรวมตามจำนวนสิทธิ์ที่ลูกค้าได้รับ) – ลูกค้าแพ็คเกจ Platinum HD รับ TruePoint 50 คะแนน / 1 หมายเลข (คะแนนจะเพิ่มในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) 1) รับสิทธิ์ผ่านมือถือทรูมูฟ เอช กด *878*2*1*4# โทรออก (ฟรี) 2) ลูกค้าทรูวิชั่นส์ที่ไม่มีบริการทรูมูฟ เอช รับสิทธิ์ผ่าน http://www.trueyou.co.th/bonus/privilege

3. ลูกค้าทรูทุกท่าน – รับสิทธิ์ WiFi ฟรี 60 นาที 1 วัน / สิทธิ์ (สามารถกดรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน) โดยสิทธิพิเศษนี้ พิเศษเฉพาะลูกค้าที่มี True ID และมีหมายเลข บัตรประชาชน 13 หลัก หรือหมายเลขพาสปอร์ต และไม่สามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช ที่ใช้แพ็คเกจ Unlimited (ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับจำนวนสิทธิ์เท่ากับ จำนวนสิทธิพิเศษ TrueBonus ของสินค้าและบริการที่ใช้บริการนานที่สุด) 1) รับสิทธิผ่านมือถือทรูมูฟ เอช กด *878*2*1*3# โทรออก (ฟรี) 2) รับสิทธิ์ที่ http://www.trueyou.co.th/bonus/privilege

– วิธีขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทาง http://www.trueyou.co.th/bonus/privilege1. เข้าไปที่เว็บ http://trueyou.truecorp.co.th/bonus/privilege จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้ 2. login ด้วยทรูไอดี (Email/เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอร์ทรูการ์ดที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ iservice.truelife.com, truelife.com, true-u.com, weloveshopping.com)

3. เมื่อปรากฏหน้าแสดงสิทธิ์ที่ได้รับ กด รับสิทธิ์ เพื่อเลือกใช้งาน โทรฟรี/SMSฟรี หรือ WiFiฟรี ตามที่ต้องการ

– วิธีขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น TrueYou 1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TrueYou ตามช่องทางนี้ IOS => คลิก Android => คลิก

2. login ด้วยทรูไอดี (Email/เบอร์โทรศัพท์มือถือ/เบอร์ทรูการ์ดที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ iservice.truelife.com, truelife.com, true-u.com, weloveshopping.com)

3. เลือก TrueBonus

4. เมื่อปรากฏหน้าแสดงสิทธิ์ที่ได้รับ กด รับสิทธิ์ เพื่อเลือกใช้งาน โทรฟรี/SMSฟรี หรือ WiFiฟรี ตามที่ต้องการ

หลังจากนี้ เพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ที่ได้รับจากทรูได้อย่างคุ้มค่า และที่สำคัญ ช่วยเซฟความเร็วเน็ตที่เราสมัครไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ

หากยังไม่เข้าใจการรับเน็ตฟรี ทรูโบนัส สอบถามทีมงานได้ทางไลน์ เพิ่มเราเป็นเพื่อน หรือ แชทพูดคุย กดปุ่มนี้ได้เลย เพิ่มเพื่อน

Bình luận đã bị đóng.