เรียน คุณ จําลอง

ผมเป็นนักศึกษา กศน ในหลักสูตร จบภายใน 6 เดือน โดยใช้วุฒิ ม. 5 ในการสมัคร หลังจากไม่ได้เรียนมากว่า 10 ปี อายุผมตอนนี้เกือบจะ 40 ปีแล้ว

การเรียน กศน ของผมเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนและเสียค่าเล่าเรียนกับสถาบันเอกชน โดยที่ต้องไปเรียนทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้า และช่วงบ่ายไปเรียนที่ศูนย์ใหญ่สังกัด กศน เขตบางพลัด โดยสถาบันจัดรถรับ-ส่ง

ผม ได้รับการชี้แจงว่าสามารถจบได้ภายใน 6 เดือน เนื่องจากใช้สิทธิ์ในการเทียบโอนของวุฒิ ม. 5 จากสถาบันพร้อมทั้งได้รับการยืนยันจากครู กศน โดยคนที่จะสามารถจบภายใน 6 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา ต้องมีหรือได้รับการเทียบโอน 20 หน่วยกิตขึ้นไป ซึ่งผมได้ 21 หน่วยกิต พร้อมทั้งต้องมีการเข้าเรียนและทํารายงานส่ง อีกทั้งต้องมีกิจกรรม กพช ครบ 100 ชั่วโมง ซึ่งผมได้ทําครบหมดและเข้าเรียนและขาดเพียงอาทิตย์เดียวเนื่องจากป่วย

เนื่อง จากผมได้ลงทะเบียนเรียนมหาลัยรามคําแหงโดยใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเรียน หรือที่เรียกว่า พรี ดีกรี ตั้งแต่ปี 51 โดยเลือกคณะมนุษยศาสตร์ เอกอังกฤษ และได้สะสมหน่วยกิตได้ทั้งหมด 141 หน่วยกิตตั้งแต่ปีการศึกษา 54 แต่ไม่สามารถขอจบการศึกษาได้เนื่องจากไม่มีวุฒิ ม. 6 ด้วยเหตุนี้ ผมจึงลงทะเบียนเรียน กศน เมื่อต้นปีที่แล้ว ซึ่งทําให้การจบการศึกษาของผมล่าช้าไปอีกปี และหวังว่าจะได้วุฒิ ม. 6 ก่อน วันที่ 6 พ.ย. 55 เนื่องจากมหาลัยรามเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 3-6 พ.ย. 55 นี้ และจะทําการขอจบในเดือนหน้านี้

อย่างไรก็ตาม ผมได้ติดต่อไปยังอาจารย์ กศน ของผม ที่สอนผมเมื่อวานนี้ และถามว่า วุฒิจะออกเมื่อไร แต่ผมได้รับข่าวร้ายว่า ผมคงไม่ได้วุฒิ ม. 6 เพราะผมใช้วุฒิ ม. 5 ในการเรียน ซึ่งมีกฏของ กศน ที่ว่าคนใช้วุฒิ ม. 5 ต้องเรียนอีกเทอม และยอมรับว่าอาจารย์ลืมดู พร้อมทั้งบอกให้ผมทําใจ แต่ก็จะลองพยายามประสานงานให้ ความหวังผมดับวูบลง เพราะผมอยากจบเทอมนี้จะได้ไปทํางานเป็นติวเตอร์สอนอังกฤษ โดยส่วนมากจะต้องติวเสาร์และอาทิตย์ ถ้าผมไม่ได้รับปริญญาตรีปีนี้ ผมต้องรอไปถึงปี 57 ไม่ใช่แค่เสียเวลา แต่เสียโอกาสและอนาคตอีกด้วย จริงๆแล้วผมก็มีวุฒิ ม. 3 และยังมีติดตัวอยู่

คําถามที่ผมอยากถามคุณ จําลอง คือ มีกฏข้อนี้ด้วยหรือที่บอกว่าคนใช้วุฒิ ม. 5 ต้องเรียน 2 เทอม? ไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะจบภายใน 6 เดือน มีเด็กที่อายุ 20 ขึ้น หรือ 18 ก็พอมี และคงใช้วุฒิ ม. 3 และถ้าพวกเขาจบ แต่ผมไม่จบ มันหมายความว่าอย่างไรและเกิดจากอะไร?

ถ้าครูที่ กศน ช่วยผมไม่ได้ ผมควรจะเข้าไปพบใคร? ทีแรกก็คิดจะทําใจ แต่มาคิดดูแล้ว เราก็อายุมากแล้ว และอีกวิชาเดียวเราก็จะจบปริญญาตรี แต่ติดที่วุฒิ ม.6 ถ้าคนอื่นจบได้ แต่เราจบไม่ได้ มันต้องมีอะไรที่ผิดพลาดสักอย่าง อีกอย่างงานก็ส่งครบ เข้าเรียนก็เกือบเต็ม และไม่เคยขาดสอบ เรียนด้วยความมุ่งมั่น เพราะจะได้จบแล้วไปขอจบปริญญาตรี จะได้มีงานและลืมตาอ้าปากเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไป

อยากขอคําแนะนําจากคุณ จําลอง ว่าผมควรทําอย่างไร? ช่วยชี้แนะด้วย เพราะรู้สึกแย่มาก เพราะเราทุ่มเทและตั้งใจมากสําหรับอนาคต แต่ดูแล้วมันคงจะมืดมน ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับคําแนะนําของคุณ จําลอง

ขอแสดงความนับถือ พงษ์

Bình luận đã bị đóng.