คาถาบูชาพระพรหม วิธีไหว้ขอพร แต่ละพักตร์ใช้ธูปกี่ดอก

คาถาบูชาพระพรหม วิธีไหว้ขอพร แต่ละพักตร์ใช้ธูปกี่ดอก

การบูชาไหว้พระพรหม มีความเชื่อกันว่าพระพรหมเป็นองค์เทพที่สามารถลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์ได้ ดังนั้นท่านจะปกป้องคุ้มครองผู้ที่ทำความดี ประพฤติตนดี หากอธิษฐานขอพรในเรื่องใด ก็จะประสบความสำเร็จและสมหวังดั่งที่ปรารถนา แต่ในทางตรงกันข้าม หากผู้ใดที่ทำบาปหรือสิ่งไม่ดี พระพรหมก็จะลิขิตให้คนผู้นั้นพบแต่ความลำบากและมีชีวิตที่ทุกข์ยาก

ส่วนการไหว้สักการะบูชาพระพรหม เนื่องจากท่านมี 4 พักตร์ ดังนั้นการจะบูชาท่านต้องบูชาให้ครบทั้ง 4 ทิศ (งาน เงิน ความรัก ภาพรวม) จึงจะได้รับพรครบทุกประการ และท่องคาถา บูชาพระพรหม Sanook Horoscope แนะนำ คาถาบูชาพระพรหม ไหว้พระพรหมเอราวัณ ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย

คาถาบูชาพระพรหม (แบบพราหมณ์)

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รังพรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัมสะทา นันตะระ วิมุสะตินันนะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะเอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามากัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัมสัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

คาถาบูชาพระพรหม (แบบย่อ)

โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

คาถาบูชาพระพรหม (แบบพุทธ)

ตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าวคำบูชาว่า

โอม พรหมมะเณ ยะนะมะโองการพินทุ นาถังอุปปันนาถังสุอาคะโต ปัญจะปะทุมมังพรหมมาสะหัมปะตินามัง ทิสสะวานะโมพุทธายะ วันทานัง

*** สามารถสวดคาถาบูชาพระพรหมแบบใดแบบหนึ่งก็ได้ หรือจะสวดทุกแบบพร้อมกันเลยก็ได้ ***

วิธีไหว้ขอพรพระพรหม และการเตรียมของไหว้

 1. วิธีสักการะไหว้ขอพรพระพรหม

  เริ่มจากการไหว้สักการะพระพรหมจากพักตร์แรก แล้วเวียนขวามือของเรา หรือ พระหัตถ์ซ้ายของพระพรหม จนถึงพักต์สุดท้าย

 2. การขอพรและการเตรียมของไหว้พระพรม แต่ละพักตร์จะแตกต่างกันดังนี้

  • พักตร์แรก ของไหว้คือใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ขอความก้าวหน้าในชีวิต และขอพรให้บิดา
  • พักตร์ที่ 2 ของไหว้คือใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน
  • พักตร์ที่ 3 ของไหว้คือใช้ธูป 39 ดอก เทียน9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติพี่น้อง คู่สัญญา และขอพรให้มารดา
  • พักตร์ที่ 4 ของไหว้คือใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอกน้ำ 1 ขวด โดยให้ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ขอโชค ขอลาภ เกี่ยวกับการเสี่ยงดวง การขอกู้ยืมเงิน และการขอบุตร

แนะนำ สามารถไหว้ขอพรพระพรหมโดยขอพรเฉพาะเจาะจงตามเรื่องนั้นๆ ได้ แต่การไหว้ขอพรที่ถูกต้องคือไหว้ให้ถูกพักตร์ และ ควรไหว้ให้ครบทุกพักตร์เพราะรับพรได้ครบทุกประการ

สถานที่ไหว้พระพรหมในกรุงเทพฯ

พระพรหมในกรุงเทพฯ นอกจากศาลท้าวมหาพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหมย่านเซ็นทรัลปิ่นเกล้า และศาลพระพรหมในเทวสถาน(โบสถ์พราหมณ์) ยังมีสถานที่ที่ประดิษฐานพระพรหมที่มีชื่อเสียงอยู่อีกหลายแห่ง เช่น พระพรหมวัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่นิยมเรียกกันว่า วัดแขก ย่านสีลม หรือ ศาลพระพรหมแยกคลองขวาง เขตหนองแขม ยังเป็นที่นับถือสักการะของประชาชนในระแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก

Bình luận đã bị đóng.