อัตราค่าจัดส่งซองไปรษณีย์พลาสติก

อัตราค่าจัดส่งซองไปรษณีย์พลาสติก

อัตราค่าจัดส่งพัสดุ ซองไปรษณีย์พลาสติก – BagPackPost

คุณลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการส่งของได้ 4 ประเภท คือ

1. จัดส่งพัสดุแบบธรรมดา

2. จัดส่งพัสดุแบบลงทะเบียน

3. จัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษ (EMS)

4. จัดส่งผ่านบริษัทเอกชน – Kerry Express

5. จัดส่งผ่านบริษัทเอกชน – Nim Express/DHL

* ยอดสั่งซื้อเกิน 499 บาท ส่งด่วน ส่งฟรี

โดยมีอัตราการให้บริการที่ไปรษณย์ไทยเรียกเก็บดังต่อไปนี้

1. อัตราค่าจัดส่งพัสดุแบบธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม

ใช้เวลา 5-7 วันทำการ สามารถตรวจสอบสถานะสินค้าผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ 1545 เท่านั้น

**การจัดส่งแบบพัสดุธรรมดาทางร้านไม่รับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหาย**

น้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัมไม่เกิน 1 กิโลกรัมราคา 20 บาทน้ำหนัก 1,001 กรัม ถึง 2,000 กรัมไม่เกิน 2 กิโลกรัมราคา 35 บาทน้ำหนัก 2,001 กรัม ถึง 3,000 กรัมไม่เกิน 3 กิโลกรัมราคา 50 บาทน้ำหนัก 3,001 กรัม ถึง 4,000 กรัมไม่เกิน 4 กิโลกรัมราคา 65 บาทน้ำหนัก 4,001 กรัม ถึง 5,000 กรัมไม่เกิน 5 กิโลกรัมราคา 80 บาทน้ำหนัก 5,001 กรัม ถึง 6,000 กรัมไม่เกิน 6 กิโลกรัมราคา 95 บาทน้ำหนัก 6,001 กรัม ถึง 7,000 กรัมไม่เกิน 7 กิโลกรัมราคา 110 บาทน้ำหนัก 7,001 กรัม ถึง 8,000 กรัมไม่เกิน 8 กิโลกรัมราคา 125 บาทน้ำหนัก 8,001 กรัม ถึง 9,000 กรัมไม่เกิน 9 กิโลกรัมราคา 140 บาทน้ำหนัก 9,001 กรัม ถึง 10,000 กรัมไม่เกิน 10 กิโลกรัมราคา 155 บาทน้ำหนัก 10,001 กรัม ถึง 11,000 กรัมไม่เกิน 11 กิโลกรัมราคา 170 บาทน้ำหนัก 11,001 กรัม ถึง 12,000 กรัมไม่เกิน 12 กิโลกรัมราคา 185 บาทน้ำหนัก 12,001 กรัม ถึง 13,000 กรัมไม่เกิน 13 กิโลกรัมราคา 200 บาทน้ำหนัก 13,001 กรัม ถึง 14,000 กรัมไม่เกิน 14 กิโลกรัมราคา 215 บาทน้ำหนัก 14,001 กรัม ถึง 15,000 กรัมไม่เกิน 15 กิโลกรัมราคา 230 บาทน้ำหนัก 15,001 กรัม ถึง 16,000 กรัมไม่เกิน 16 กิโลกรัมราคา 245 บาทน้ำหนัก 16,001 กรัม ถึง 17,000 กรัมไม่เกิน 17 กิโลกรัมราคา 260 บาทน้ำหนัก 17,001 กรัม ถึง 18,000 กรัมไม่เกิน 18 กิโลกรัมราคา 275 บาทน้ำหนัก 18,001 กรัม ถึง 19,000 กรัมไม่เกิน 19 กิโลกรัมราคา 290 บาทน้ำหนัก 19,001 กรัม ถึง 20,000 กรัมไม่เกิน 20 กิโลกรัมราคา 305 บาทน้ำหนักน้อยกว่า 200 กรัมไม่เกิน 200 กรัมราคา 22 บาทน้ำหนัก 201 กรัม ถึง 500 กรัมไม่เกิน 500 กรัมราคา 28 บาทน้ำหนัก 501 กรัม ถึง 1,000 กรัมไม่เกิน 1 กิโลกรัมราคา 38 บาทน้ำหนัก 1,001 กรัม ถึง 2,000 กรัมไม่เกิน 2 กิโลกรัมราคา 58 บาทน้ำหนักน้อยกว่า 20 กรัมไม่เกิน 20 กรัมราคา 32 บาทน้ำหนัก 21 กรัม ถึง 100 กรัมไม่เกิน 100 กรัมราคา 37 บาทน้ำหนัก 101 กรัม ถึง 250 กรัมไม่เกิน 250 กรัมราคา 42 บาทน้ำหนัก 251 กรัม ถึง 500 กรัมไม่เกิน 500 กรัมราคา 52 บาทน้ำหนัก 501 กรัม ถึง 1,000 กรัมไม่เกิน 1,000 กรัมราคา 67 บาทน้ำหนัก 1,001 กรัม ถึง 1,500 กรัมไม่เกิน 1,500 กรัมราคา 82 บาทน้ำหนัก 1,501 กรัม ถึง 2,000 กรัมไม่เกิน 2,000 กรัมราคา 97 บาทน้ำหนัก 2,001 กรัม ถึง 2,500 กรัมไม่เกิน 2,500 กรัมราคา 122 บาทน้ำหนัก 2,501 กรัม ถึง 3,000 กรัมไม่เกิน 3,000 กรัมราคา 137 บาทน้ำหนัก 3,001 กรัม ถึง 3,500 กรัมไม่เกิน 3,500 กรัมราคา 157 บาทน้ำหนัก 3,501 กรัม ถึง 4,000 กรัมไม่เกิน 4,000 กรัมราคา 177 บาทน้ำหนัก 4,001 กรัม ถึง 4,500 กรัมไม่เกิน 4,500 กรัมราคา 197 บาทน้ำหนัก 4,501 กรัม ถึง 5,000 กรัมไม่เกิน 5,000 กรัมราคา 217 บาทน้ำหนัก 5,001 กรัม ถึง 5,500 กรัมไม่เกิน 5,500 กรัมราคา 242 บาทน้ำหนัก 5,501 กรัม ถึง 6,000 กรัมไม่เกิน 6,000 กรัมราคา 267 บาทน้ำหนัก 6,001 กรัม ถึง 6,500 กรัมไม่เกิน 6,500 กรัมราคา 292 บาทน้ำหนัก 6,501 กรัม ถึง 7,000 กรัมไม่เกิน 7,000 กรัมราคา 317 บาทน้ำหนัก 7,001 กรัม ถึง 7,500 กรัมไม่เกิน 7,500 กรัมราคา 342 บาทน้ำหนัก 7,501 กรัม ถึง 8,000 กรัมไม่เกิน 8,000 กรัมราคา 367 บาทน้ำหนัก 8,001 กรัม ถึง 8,500 กรัมไม่เกิน 8,500 กรัมราคา 397 บาทน้ำหนัก 8,501 กรัม ถึง 9,000 กรัมไม่เกิน 9,000 กรัมราคา 427 บาทน้ำหนัก 9,001 กรัม ถึง 9,500 กรัมไม่เกิน 9,500 กรัมราคา 457 บาทน้ำหนัก 9,501 กรัม ถึง 10,000 กรัมไม่เกิน 10 กิโลกรัมราคา 487 บาทน้ำหนัก 10,001 กรัม ถึง 11,000 กรัมไม่เกิน 11 กิโลกรัมราคา 502 บาทน้ำหนัก 11,001 กรัม ถึง 12,000 กรัมไม่เกิน 12 กิโลกรัมราคา 517 บาทน้ำหนัก 12,001 กรัม ถึง 13,000 กรัมไม่เกิน 13 กิโลกรัมราคา 532 บาทน้ำหนัก 13,001 กรัม ถึง 14,000 กรัมไม่เกิน 14 กิโลกรัมราคา 547 บาทน้ำหนัก 14,001 กรัม ถึง 15,000 กรัมไม่เกิน 15 กิโลกรัมราคา 562 บาทน้ำหนัก 15,001 กรัม ถึง 16,000 กรัมไม่เกิน 16 กิโลกรัมราคา 577 บาทน้ำหนัก 16,001 กรัม ถึง 17,000 กรัมไม่เกิน 17 กิโลกรัมราคา 592 บาทน้ำหนัก 17,001 กรัม ถึง 18,000 กรัมไม่เกิน 18 กิโลกรัมราคา 607 บาทน้ำหนัก 18,001 กรัม ถึง 19,000 กรัมไม่เกิน 19 กิโลกรัมราคา 622 บาทน้ำหนัก 19,001 กรัม ถึง 20,000 กรัมไม่เกิน 20 กิโลกรัมราคา 637 บาทน้ำหนักของซองไปรษณีย์พลาสติกจัดส่งกรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ปทุมธานีจัดส่งต่างจังหวัดไม่เกิน 1 กิโลกรัมค่าจัดส่ง 19 บาทค่าจัดส่ง 19 บาทไม่เกิน 5 กิโลกรัมค่าจัดส่ง 19 บาทค่าจัดส่ง 19 บาทไม่เกิน 10 กิโลกรัมค่าจัดส่ง 85 บาทค่าจัดส่ง 95 บาทไม่เกิน 13 กิโลกรัมค่าจัดส่ง 125 บาทค่าจัดส่ง 135 บาทไม่เกิน 15 กิโลกรัมค่าจัดส่ง 165 บาทค่าจัดส่ง 175 บาท

Bình luận đã bị đóng.