แจกวิธีจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue ไม่ต้องรอนาน

เมื่อใบขับขี่หมดอายุ อาจทำให้หลายคนกังวลเวลาที่ต้องเดินทางไปต่อคิวที่กรมขนส่ง และบางคนไม่อยากเสียเวลาต่อใบขับขี่เพราะความยุ่งยากในการจองคิว จึงปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุอยู่อย่างนั้นจนต้องสอบขอทำใหม่ในที่สุด ซึ่งเราอยากบอกว่า ตอนนี้กรมขนส่งเปิดให้สามารถจองคิวต่อใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue หรือช่องทางออนไลน์ได้แล้ว ที่ให้ความสะดวกสบาย ไม่ต้องไปเดินทางไปนั่งรอต่อคิวยาวๆ เหมือนเมื่อก่อน

ขั้นตอนก่อนทำการจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue

ก่อนที่จะทำการจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue ให้ผู้ที่จะต่อใบขับขี่ทำการเข้าอบรมและทำแบบทดสอบให้เสร็จเรียบร้อยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com

ขั้นตอนที่ 2 กดเลือกลงทะเบียน หรือ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยจะมีให้ใส่เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยัน

ขั้นตอนที่ 4 จากนั้นจะขึ้นให้เลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ โดยจะมีให้เลือกทั้งหมด 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ใช้เวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง

2. ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4, ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4) ใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง

3. ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) ใช้เวลาในการอบรม 3 ชั่วโมง

4. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง

5. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) สิ้นอายุเกิน 3 ปี ใช้เวลาในการอบรม 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 5 เมื่อกดเลือกประเภทใบอนุญาตขับขี่ที่ต้องการต่อเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

ขั้นตอนที่ 6 หลังจากทำการทดสอบก่อนอบรมเสร็จ จะมีคลิปวิดีโอเปิดขึ้นมาและให้ดูจนจบ เพราะจะต้องทำแบบทดสอบหลังอบรม ซึ่งเป็นการตอบคำถามตามเนื้อหาที่อยู่ในคลิปวิดีโอ หากตั้งใจดู รับรองว่าสอบผ่านแน่นอน

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำแบบทดสอบหลังการอบรมผ่านเรียบร้อย ให้ทำการบันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่า ได้ผ่านการอบรมการต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว

ขั้นตอนในการจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue

หลังผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ให้มาจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue สามารถใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

2. กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อลงทะเบียนสมัครใช้งาน และให้กรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

3. เลือกสำนักงานขนส่งที่ใกล้กับที่อยู่อาศัย หรือพื้นที่ที่ต้องการไปใช้บริการ

4. เลือกรายการและประเภทที่ต้องการขอใบอนุญาตขับขี่

5. เลือกวันและเวลาที่สะดวกเข้าใช้บริการ จากนั้นจึงกดยืนยันการจอง

6. บันทึกหน้าจอที่ระบุคิวอาร์โค้ด และต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการจอง

7. จัดเตรียมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตขับขี่

ถ้าไม่จองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue ต้องไปต่อที่ไหน?

ปัจจุบันกรมขนส่งเปลี่ยนรูปแบบให้มาจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue เกือบ 100% หากเข้าไปที่กรมขนส่งทันทีโดยไม่ได้ทำการจองต่อคิวใบขับขี่ ผ่านแอป DLT Smart Queue ไว้ก่อน อาจจะต้องกลับมาทำการจองคิวตามขั้นตอนข้างต้นที่บ้านอีกรอบ

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในระยะเวลาเท่าไร

หากปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุเกินกำหนด อาจจะสร้างความยุ่งยากในการต่อใบขับขี่ยิ่งขึ้น เนื่องจากจะต้องทำการอบรม ทำแบบทดสอบ และสอบปฏิบัติใหม่ทั้งหมด ซึ่งแบ่งกรณีใบขับขี่หมดอายุออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

1. ต่อใบขับขี่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ใบขับขี่หมดอายุ

กรณีนี้สามารถทำเรื่องขอรับใบขับขี่ใบใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านการสอบใหม่

2. ต่อใบขับขี่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ใบขับขี่หมดอายุ

กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถขอรับใบขับขี่ใหม่ได้ แต่ต้องทำการสอบข้อเขียนให้ผ่านร้อยละ 90 จากคะแนนสอบทั้งหมด

3. ต่อใบขับขี่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ใบขับขี่หมดอายุ

กรณีที่เว้นช่วงเกิน 3 ปี นับจากใบขับขี่ใบเดิมหมดอายุ ต้องทำการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติให้ผ่านก่อน และยังต้องใช้ใบรับรองแพทย์เพื่อดำเนินการทำบัตรอีกด้วย

ใบขับขี่หมดอายุ เคลมประกันรถยนต์ได้ไหม

สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่หมดอายุ และเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นบนท้องถนน เพียงแค่พกใบขับขี่ที่หมดอายุนั้นมาด้วย ก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันรถยนต์ทั้งรถและคู่กรณี

แต่ถ้าเป็นประกันรถยนต์ชั้น 1 ของ TIPINSURE คุณจะได้ความคุ้มครองทั้งรถ คนขับ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอกในทันที ซึ่งประกันรถยนต์ชั้น 1 ของ TIPINSURE เริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันเพียง 4,900 บาท/ปีเท่านั้น แต่ให้ความคุ้มครองทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นรถไฟไหม้ น้ำท่วม รถสูญหาย รถเกิดความเสียหาย ผู้ขับขี่และผู้โดยสารเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมถึงรับผิดชอบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก สามารถติดต่อมาหาเราได้ที่ www.TIPINSURE.com

Bình luận đã bị đóng.