10 อันดับดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล / Top 10 Biggest Planets In The Universe

10 อันดับดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล / Top 10 Biggest Planets In The Universe

ลำดับของดาวเคราะห์เหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เนื่องจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อมูล วิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ตรวจสอบ และสิ่งที่ยากยิ่งกว่าคือการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ หรือวัตถุขนาดใหญ่อื่นๆและนี่คือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยค้นพบ

10. 55 Cancri eดาวเคราะห์ที่มีมวลประมาณ 7.8 เท่าของมวลโลก และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เท่าของโลก จึงถูกจัดเป็นซูเปอร์เอิร์ธดวงแรกที่ถูกค้นพบรอบดาวฤกษ์ในลำดับหลัก โดยที่ถูกค้นพบก่อน กลีเซอ 876 ดีหนึ่งปีของแคนครี อี มีระยะเวลาไม่ถึง 18 ชั่วโมง เพื่อโคจรรอบดาวฤกษ์ และเป็นดาวเคราะห์วงในสุดในระบบดาวเคราะห์นั้น โดยคาดการณ์ว่าแคนครี อี อาจจะเป็นดาวเคราะห์คาร์บอน บวกกับอุณหภูมิที่มากถึง 2,436 °Cซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมในการเกิดเพชร คาดว่าน้ำหนักของเพชรที่ซ่อนอยู่ในดาวเคราะห์ดวงนี้ อาจมีมากถึง 5,000,000 กิกะตัน ซึ่งหากมีคนนำเพชรจำนวนนั้นมาสู่โลกได้ ก็จะทำให้เพชรมีค่าเท่ากับทราย

9. Kepler-1647bดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี ซึ่งโคจรรอบระบบดาวคู่เคปเลอร์ -1647 ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 3,700 ปีแสง ในกลุ่มดาวหงส์ โดยมีมวลมากกว่าโลก 483 เท่า หรือ 1.52 เท่าของดาวพฤหัสบดี และใช้เวลา 3 ปีในการโคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งดวงให้สมบูรณ์ โดยอยู่ห่างจากดาวฤกษ์ 2.7205 AU ซึ่งระบบดาวคู่นี้มีอายุประมาณ 4.4 พันล้านปี ซึ่งน้อยกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 200 ล้านปี

8. HAT-P-1bดาวเคราะห์ก๊าซ ที่มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสเกือบสองเท่า ซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์ HAT-P-1 หรือที่เรียกว่า ADS 16402B ดาวเคราะห์นี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวคู่ ADS 16402 ซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ 521 ปีแสง ในกลุ่มดาวกิ้งก่า HAT-P-1b มีวงโคจรที่ใกล้กับดาวฤกษ์มาก ซึ่งห่างจากดาวฤกษ์เพียง 8.27 ล้านกิโลเมตร และใช้เวลาเพียง 4.47 วันในการโครจรรอบดาวฤกษ์ จึงจัดอยู่ในกลุ่มดาวพฤหัสร้อน

7. KEPLER-39bดาวเคราะห์ ที่คล้ายทั้งดาวพฤหัสบดีหรือดาวแคระน้ำตาล เนื่องจากมวลที่มากกว่าดาวพฤหัสบดีถึงสิบแปดเท่า และมีขนาดประมาณ 1.22 เท่าของดาวพฤหัสบดี แต่ Kepler-39b อาจมีรูปร่างค่อนข้างรี ซึ่งน่าจะเกิดจากการหมุนอย่างรวดเร็ว โดยหมุนหนึ่งรอบอยู่ที่ประมาณ 1.6 ชั่วโมง ขณะที่ดาวเคราะห์จะโคจรรอบดาวฤกษ์ที่ระยะ 0.155 AU หรือประมาณ 15% ของระยะเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ โดยจะโคจรหนึ่งรอบทุกๆ 21.0874 วัน

6. TrES-4bดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ที่มีมวลน้อยกว่าดาวพฤหัสบดีเล็กน้อย แต่มีขนาดใหญ่กว่า 79.9% ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 1,400 ปีแสงจากโลก ซึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้จะโคจรรอบระบบดาวคู่ GSC 02620-00648 ในกลุ่มดาวเฮอร์คิวลี สิ่งที่พิเศษของ TrES-4b คือการเปลี่ยนแปลงขนาด ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น มวลจะหดตัวจนมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดี แต่เมื่ออุณหภูมิลดลง (ปกติที่1,508 °C) เหลือประมาณ -200 °C มวลจะขยายตัวเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาด 46 เท่าของพฤหัสบดี หรือมากกว่า 50,000 เท่าของโลก

5. WASP-12bดาวพฤหัสร้อน ที่ดูดซับแสงที่ส่องบนพื้นผิวอย่างน้อย 94% ดาวเคราะห์จึงมีสีดำสนิท โดย WASP-12b โคจรรอบดาวฤกษ์ดับเบิลยูเอเอสพี-12 ดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดเกือบสามเท่าของดาวพฤหัสบดี และมีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดีถึง 40% โดยดาวเคราะห์นี้อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มาก จึงใช้เวลาเพียง 24 ชั่วโมงในการโครจรรอบดาวฤกษ์ และเนื่องจากการที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากนี้เอง จึงเกิดแรงโน้มถ่วงที่รุนแรง ทำให้รูปร่างบิดเบี้ยวเป็นรูปไข่ ในขณะเดียวกันก็ถูกดาวฤกษ์กลืนกินเนื้ออย่างช้าๆ ซึ่งจะทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้แตกสลาย ในอีกประมาณ 3 ล้านปีข้างหน้า

4. WASP-17bดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ ที่ทำจากวัตถุดิบหลายประเภทที่ไม่พบบนโลก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของดาวพฤหัสบดี แต่มีมวลเพียงครึ่งเดียวของดาวพฤหัสบดี อยู่ห่างออกไปประมาณ 1,000 ปีแสงจากโลก ในกลุ่มดาวแมงป่อง ที่โคจรรอบระบบดาวคู่ WASP-17 โดยใช้เวลา 3.7 วันในการโคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งดวงให้สมบูรณ์ มาร์ชเมลโลว์เป็นดาวเคราะห์ดวงแรก ที่ค้นพบว่ามีวงโคจรถอยหลัง ซึ่งหมายความว่าโคจรไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการหมุนของดาวฤกษ์

3. Kappa Andromedae bดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์หรือดาวแคระน้ำตาล ที่โคจรรอบ Kappa Andromedae ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดา ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 170 ปีแสง โดยดาวเคราะห์นี้ใช้เวลา 253.1 ปีในการโคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งดวงให้สมบูรณ์ โดยมีขนาดเป็น 1.5 เท่าของดาวพฤหัสบดี แต่กลับมีมวลประมาณ 13 เท่าของดาวพฤหัสบดี หรือ 500,000 เท่าของโลก

2. DENIS-P J082393.1-491201 bหรือ 2MASS J08230313-4912012 b ดาวเคราะห์หรือดาวแคระน้ำตาล ที่โคจรรอบดาว DENIS-P J082303.1-491201 ถูกค้นพบในปี 2013 ซึ่งตั้งอยู่ 20.77 พาร์เซกจากโลกในกลุ่มดาวใบเรือ โดยดาวเคราะห์ขนาดยักษ์นี้มีมวล 28.5 ของดาวพฤหัสบดี หรือ 1.1 ล้านเท่าของโลก

1. HD 100546 bดาวเคราะห์ก๊าซขนาดยักษ์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อายุน้อย HD 100546 โดยใช้เวลา 249.2 ปี ในการโคจรรอบดาวฤกษ์หนึ่งดวงให้ให้สมบูรณ์ KR Muscae อยู่ห่างจากโลก 320 ปีแสง โดยมีมวล 752 เท่าของดาวพฤหัสบดีส่วนขนาดที่แน่นอนนั้นไม่สามารถคำนวณได้ แต่จากการเปรียบเทียบกับดาวฤกษ์ดวงอื่นในบริเวณใกล้เคียง คาดว่าอาจมีขนาด 50-150 เท่าของดาวพฤหัสบดี ทำให้เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในจักรวาล

Bình luận đã bị đóng.