เมื่อประจำเดือนขาด ในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศสัมพันธ์แล้ว เรื่องที่ต้องสงสัยไว้ก่อนอันดับแรก แน่นอนว่าคือ “การตั้งครรภ์” หรือ “ตั้งท้อง” นั่นเอง และการจะพิสูจน์ให้ทราบว่า เรานั่น “ตั้งครรภ์” หรือไม่ มีวิธีการตรวจอยู่ถึง 4วิธีเลยค่ะที่จะใช้ในการตรวจและยืนยันการตั้งครรภ์ได้

จุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์เริ่มจาก ไข่ได้รับการปฏิสนธิ และตัวอ่อนมาฝังตัวที่ผนังมดลูก จะมีการสร้างฮอร์โมน HCG (Human Chorionic Gonadotropin)

การตรวจการตั้งครรภ์ตั้งแต่ระยะแรก จึงเป็นการตรวจจากการวัดระดับฮอร์โมน เอชซีจี (HCG) ซึ่งจะเริ่มตรวจพบได้ ประมาณ 6 วันหลังการปฏิสนธิ แต่ระดับฮอร์โมนระดับ HCG ยังต่ำมาก และจะเพิ่มอย่างรวดเร็วจนถึงช่วงอายุครรภ์ประมาณ 12 สัปดาห์ มีวิธีการตรวจอยู่ถึง 4วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1. ตรวจด้วยชุดทดสอบการตั้งครรภ์

 1. ในช่วงแรก 0-6 วันหลังจากปฏิสนธิ ระดับฮอร์โมน HCG ยังต่ำมากจึงมีโอกาสตรวจไม่พบการตั้งครรภ์ได้ แนะนำให้ตรวจซ้ำอีกครั้งใน 14 วัน
 2. ชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยทั่วไป ตามท้องตลาด จะระบุถึงผลทดสอบที่แม่นยำ โดยเฉลี่ยถูกต้องประมาณ 97% โดยชุดแท่งตรวจแต่ละรุ่นของแต่ละยี่ห้อจะมีค่า Sensitivity หรือความไว บอกไว้ เช่น 20 mIU/ml, 50 mIU/ml หรือ 100 mIU/mlชุดตรวจที่มีความ Sensitive สูง (ค่าตัวเลขต่ำ) จะสามารถตรวจหา HCG ที่ระดับต่ำๆ เจอได้ และสามารถให้ผลได้อย่างแม่นยำตั้งแต่เนิ่นๆ หรือ7-10 วันหลังไข่ตก จึงตรวจอ่านข้อมูลบนฉลากชุดตรวจให้ชัดเจนก่อนซื้อ
 3. “ผลบวกลวง” กรณีที่ผลตรวจขึ้น 2 ขีด ที่แสดงว่า “ตั้งครรภ์” แต่ที่จริงแล้ว “ไม่ได้ตั้งครรภ์” นั่นมีโอกาสเกิดได้ในกรณีดังนี้
  • มีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มีเลือด หรือมีไข่ขาวในปัสสาวะ
  • แผ่นทดสอบเสื่อมประสิทธิภาพ
  • ตรวจในระหว่างที่ทานยาบางชนิด
  • มีโอกาสเกิดได้ในผู้ที่มีฮอร์โมนผิดปกติ เช่น อ้วนมาก หรือเป็นโรคไทรอยด์
 4. “ผลลบลวง” คือกรณีที่ผลตรวจขึ้น 1 ขีด ที่แสดงว่า ไม่ตั้งครรภ์ แต่ที่จริงแล้ว ตั้งครรภ์ อาจเกิดจากตรวจในช่วงที่น้ำปัสสาวะเจือจาง , ตรวจในช่วงก่อน 6 วันหลังมีการปฏิสนธิหรือตรวจเร็วเกินไป หรือตรวจตอนท้องเกินกว่า 4 เดือน

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง มีหลากยี่ห้อ หลายรุ่น และมีราคาตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

วิธีที่ 2. การตรวจการตั้งครรภ์โดยห้องปฏิบัติการ

ค่าบริการตรวจที่ประมาณ 300 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละโรงพยาบาล)

วิธีที่ 3. การเจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์

การเจาะเลือดตรวจการตั้งครรภ์ มีค่าบริการตรวจที่ประมาณ 800 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละโรงพยาบาล)

วิธีที่ 4. การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์

การตรวจการตั้งครรภ์ด้วยอัลตร้าซาวด์ มีค่าบริการตรวจที่ประมาณ 2,000 บาท (ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่ละโรงพยาบาล)

การตรวจทั้ง 4 วิธีมีความสะดวก ความแม่นยำ ข้อดีแตกต่างกันไป

แต่เชื่อว่าส่วนใหญ่ จะซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์ด้วยตัวเอง มาตรวจที่บ้านเป็นอันดับแรก ซึ่งแนะนำว่า ควรตรวจเมื่อประจำเดือนขาด และเลือกชุดตรวจที่มีคุณภาพ จากร้านที่น่าเชื่อถือ ควรตรวจซ้ำไม่ว่าผลจะเป็นบวกหรือลบ ทั้งนี้เมื่อผลเป็นบวก ก็ควรมาปรึกษาสูตินรีแพทย์ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อฝากครรภ์ รับการดูแลและคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของคุณแม่และลูกต่อไป

ปรึกษาเรื่องสุขภาพสตรี ได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต “รวดเร็ว ปลอดภัย ใส่ใจบริการ” โทร. 081-811-1236 Inbox : https://www.messenger.com/t/ch9airport Line@ : @ch9airport

Bình luận đã bị đóng.