5 คนต้นแบบ กับนิยามชีวิตของความมั่งคั่งที่สมบูรณ์

5 คนต้นแบบ กับนิยามชีวิตของความมั่งคั่งที่สมบูรณ์

บริการไพรเวทแบงก์ ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัว “PERFECT WEALTH” e-Multimedia Publication ฉบับแรก กับปรัชญาการใช้ชีวิตของบุคคลต้นแบบ 5 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์, คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์, คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ, คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์ และ คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข ได้ให้เกียรติมาถ่ายทอดความลึกซึ้งของความหมายและคุณค่าของชีวิตที่เกิดจากประสบการณ์ที่หล่อหลอมมาค่อนชีวิต ทั้งที่เกิดจากการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการธุรกิจ และการแบ่งปันคืนสู่สังคม

คุณจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “Perfect Wealth เป็นวารสารออนไลน์ที่ถ่ายทอดปรัชญา “When Your Wish is More Than Wealth” ของบริการไพรเวทแบงก์ ธนาคารกสิกรไทย หมายถึง การบริหารจัดการทุกเรื่องราวของชีวิต เพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ที่ไม่ได้หมายถึงแค่มูลค่าของทรัพย์สิน แต่ยังหมายถึงการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น รวมไปถึงการต่อยอดและแบ่งปันไปสู่มิติอื่นๆ ของตนเอง ครอบครัว และสังคม โดยปรัชญานี้เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกของกลุ่มบุคคลที่ประสบความสำเร็จ อย่างสูงที่นำมาใช้ทั้งการบริหารธุรกิจ การดำเนินชีวิต และการแบ่งปันกลับคืนสู่สังคม

jum1

คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ อดีตนักข่าว นักคิด นักเขียน และนักธุรกิจผู้ขับเคลื่อนทางสังคม กล่าวว่า ตนเองให้ความสนใจเรื่องราวที่เป็นด้านมืดของชีวิตและสังคมว่าจะทำอะไรให้เบาบางลงได้ และขณะนี้ได้อุทิศชีวิตให้กับงานด้าน “ความตาย” ให้คนเราได้มีโอกาสตายดี ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงเกิดตายอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ในร่างกายเรา แสงที่เห็น เสียงที่ได้ยิน อะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไป คาดเดาได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็นว่า แม้ความคิด ความรู้สึกของตัวเองก็ไม่เคยคงที่ ลมหายใจเท่านั้นแหละที่อยู่กับเราตั้งแต่เกิดจนตาย

“การทำงานขับเคลื่อนสังคม ทำให้รู้สึกว่า เราไม่ได้เกิดมาเอาเปรียบโลก รู้สึกมีความสุขและประทับใจเสมอ ที่พอริเริ่มงานครั้งใด จะมีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักยื่นมือเข้ามาร่วม เป็นเหมือนคลื่นน้ำใจที่ทำให้รู้ว่า “ความสุข” ที่มากับ “คุณค่าชีวิต” เป็นความมั่งคั่งที่ไม่ต้องแสวงหา ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ของดิฉัน ท้ายที่สุดคือ การเข้าถึงคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้าย”

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกลุ่มมิตรผล กล่าวว่า ความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ คือ ความสุขที่ได้เห็นทุกครอบครัวมีความรักใคร่ปรองดอง และเกื้อหนุนกัน เพราะบ้านเป็นรากฐานสำคัญของสังคม คุณธรรมจึงเริ่มต้นจากครอบครัว

“ครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผม คุณธรรมของแม่สร้างความรักสามัคคีให้เราพี่น้อง การใช้ชีวิตของท่าน เป็นตัวอย่างของความเข้มแข็งอดทน และการเป็นผู้รับทำให้เราอยู่อย่างเป็นผู้ให้ ครอบครัวเราเองเคยเป็นชาวไร่อ้อยมาก่อน จึงเข้าใจถึงความยากลำบากของเขาได้เป็นอย่างดี ผมภูมิใจที่ธุรกิจของเราสร้างความสุขให้กับผู้อื่น หลายครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวไร่ เขาจะเล่าให้ฟังว่า ชีวิตของเขาและครอบครัวพัฒนาไปอย่างไร นั่นคือช่วงเวลาที่เราได้เห็นว่า เราได้ช่วยสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงให้เขา และเราอยากทำต่อไปอีกเรื่อยๆ”

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเพรสซิเด้นท์ ฟู้ด จำกัด กับอีกหนึ่งบทบาททางสังคมคือ การเป็นเหรัญญิกกิตติมศักดิ์ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ คุณพิพัฒ เล่าย้อนว่า “ผมชอบว่ายน้ำตั้งแต่เด็ก เริ่มต้นจากการว่ายน้ำในคลอง และมีโอกาสฝึกฝนจนเป็นนักกีฬาซีเกมส์ ถึงจะทำธุรกิจแล้วก็ไม่เคยทิ้งการว่ายน้ำ เป็นทั้งนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน ถึงตอนนี้อายุ 78 ปีแล้ว ก็ยังคลุกคลีอยู่กับกีฬาว่ายน้ำ ผมสร้างสระว่ายน้ำที่บ้าน เป็นสระที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามาใช้ได้ คนในครอบครัวก็ว่ายด้วย ในทุกวันจะมีครูมาสอนว่ายน้ำ นักกีฬาก็มี ผมคิดว่า สิ่งที่ผมทำคือ การช่วยให้คนไม่จมน้ำ ให้มีสุขภาพดี”

“ผมพบว่าเป็นมะเร็งที่ปอดก่อนหน้าช่วงโอลิมปิกที่จีนปี 2008 ไม่กี่เดือน ต้องผ่าตัดตัดปอดซ้ายทิ้งในเดือนมิถุนายน ในขณะที่โอลิมปิกเริ่มเดือนสิงหาคม ถือเป็นช่วงเวลาที่ทรหดไม่น้อย เพราะผมต้องบินกลับมาทำคีโมฉายแสงแล้วบินกลับไปใหม่”

คุณพิพัฒ มองว่า การเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย เป็นผลจากการเรียนรู้และฝึกฝนเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก กีฬาสอนให้เป็นผู้ให้มากกว่า รู้ถึงความหมายและคุณค่าของตัวเอง “ถ้าคิดว่าทุกวันนี้คือ กำไร ใช้ชีวิตทุกวันเป็นกิจวัตร และมองชีวิตอย่างเข้าใจไม่แสวงหา เราจะค้นพบความสุขและความสงบ ผมคิดว่า สิ่งที่ผมทำคือ การช่วยให้คนไม่จมน้ำ ให้มีสุขภาพดี เป็นความสุขที่ได้เห็นผู้คนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แค่นี้ผมก็มีความสุข”

คุณประไพ จึงเจริญพาณิชย์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเส้นหมี่เหรียญทอง กล่าวถึงมุมมองที่เป็นความสุขในการทำงานตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทเส้นหมี่เหรียญทองเติบโตมาคือ การได้แบ่งปัน การสร้างโอกาสและกระจายรายได้ให้ผู้คนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ บริษัทฯ เป็นต้นทางของพ่อค้าแม่ค้าที่ทำมาหากิน ทุกครั้งที่เกิดปัญหาจะพยายามแก้ที่บริษัทฯ ก่อน มีการพูดคุยกันเพื่อหาจุดร่วมของทุกฝ่าย นึกถึง “ใจเขาใจเรา” ถ้าบริษัทฯ ล้ม เขาก็อยู่ไม่ได้ ถ้าพวกเขาล้ม บริษัทฯ ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน

“ตั้งแต่ก่อนจนถึงทุกวันนี้ มีร้านค้ารายหลายที่โตไปพร้อมๆ กับบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มเป็นรถเข็นจนตอนนี้เป็นร้านค้าใหญ่โต พนักงานของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนผ่านจากรุ่นสู่รุ่น เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทฯ ภูมิใจเสมอว่า ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคนที่ตั้งใจทำมาหากิน สร้างฐานะจากความขยันหมั่นเพียรจนมีชีวิตที่ดีขึ้น เป็นความสุขที่ได้แบ่งปันโอกาสและความสำเร็จให้คนไทยมีกินมีใช้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

คุณศิรินทรา จงพิพัฒนสุข ผู้บริหารบริษัท วัฒนาพานิชกรุ๊ป (สำราญราษฎร์) กับปรัชญาการดำเนินงานขององค์กรที่ว่า “ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ” และได้ขยายธุรกิจจากวัฒนาพานิชาถึงประภาคารเอ็ดดูเคชั่น ในเครือวัฒนาพานิช กรุ๊ป ที่อยู่คู่กับแวดวงการศึกษาของประเทศไทยมายาวนาน

“เราเชื่อว่า ปัญญา จะทำให้ทุกคนมีความมั่งคั่งที่สมบูรณ์ได้อย่างแท้จริง หนังสือ ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กว้างขึ้น เพราะหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ การฝึกให้คิดนอกกรอบเป็นเรื่องจำเป็น ยิ่งในปัจจุบันยิ่งจำเป็นมาก เพราะโลกเราเล็กลงเรื่อยๆ แต่ก่อนที่เราจะไป “นอกกรอบ” ทุกคนควรเข้าใจเรื่อง “ในกรอบ” ให้ดีก่อน ต้องมีพื้นฐานเพื่อเป็นแก่น จึงจะต่อยอดไปสู่การคิดนอกกรอบให้ดี พอแน่นในหลักการจะคิดอะไรต่อก็จะง่ายและยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถรับชม PERFECT WEALTH ได้ที่ https://www.kasikornbank.com/KBankPrivateBanking/PerfectWealth

Bình luận đã bị đóng.