บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้ามมีอะไรบ้าง อย่าหาทำ ถ้าอยากขอพรสัมฤทธิ์ผล 

กระแสการบูชาท้าวเวสสุวรรณยังคงได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน โดยเฉพาะสายมูที่พลาดไม่ได้เช่นกัน แต่การบูชาท้าวเวสสุวรรณก็มีข้อห้ามเช่นกันนะ หากผู้บูชาท่านเผลอไปทำสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เป็นที่ถูกใจองค์เวสสุวรรณ ขอเรื่องอะไรอาจไม่ได้ดั่งหวัง เพราะท่านไม่ปลื้มที่จะให้พรเสียแล้ว ดังนัันใครต้องการจะมู บูชาท้าวเวสสุวรรณให้สัมฤทธิ์ผล จะต้องท่องไว้ให้ขึ้นใจ มีข้อห้ามอะไรบ้าง และอย่าไปทำผิดเชียวนา เพราะเราเตือนคุณแล้ว

=

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณให้ได้ผลจะต้องไม่ทำ 5 ข้อห้ามต่อไปนี้

  1. ห้ามผิดศีล 5

ข้อห้ามข้อแรกที่ผู้บูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องยึดถือเคร่งครัด คือ ห้ามผิดศีล 5 ข้อ เด็ดขาด ได้แก่ ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดปด ไม่ดื่มของมึนเมา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ตามหลักศาสนา เนื่องจากองค์เทพเวสสุวรรณ คือ เทพผู้คอยปกป้องพุทธศาสนา จึงต้องดำรงไว้ซึ่งการประพฤติศีลธรรม และองค์ท่านชื่นชมและสนับสนุนผู้ที่ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม หากใครต้องการให้องค์เทพเวสสุวรรณเมตตา อย่าไปเผลอทำผิดศึล 5 ข้อนี้เด็ดขาด

  1. ห้ามทำลายศาสนา

ห้ามทำลายศาสนาทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการยุยงให้ศาสนาแตกแยกกัน หรือเสี้ยมให้พุทธศาสนิกชนแตกคอกัน และการส่งเสริมผู้อื่นให้เสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนา เนื่องจากท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้ปกปักรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป ท่านคงไมปลื้มใจกับคนที่จ้องทำลายศาสนาแน่นอน ถ้าไม่อยากเป็นศัตรูกับท่าน ก็อย่าได้หาทำตามข้อห้ามนี้เลยเชียว

  1. ห้ามทุจริต คดโกง

พุทธศาสนายึดมั่นให้คนประพฤติตนอยู่ในความดี มีความสุจริต ตั้งมั่นอยู่บนความซื่อสัตย์ ผู้ที่ต้องการเคารพและบูชาท้าวเวสสุวรรณจึงควรมีความซื่อสัตย์ ประกอบอาชีพสุจริต และไม่คดโกงใคร เพราะคนที่เป็นโจร ลักขโมย หรือชอบฉ้อโกงผู้อื่น ไม่ว่าจะปล้นบุคคล หรือฉ้อโกงประเทศ ท่านท้าวเวสสุวรรณก็ไม่สนับสนุนให้พร

  1. ห้ามเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

สำหรับผู้ที่ศรัทธาและบูชาท้าวเวสสุวรรณจะต้องไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพราะองค์ท่านเป็นเทพที่ให้ความสำคัญกับการเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งชนชั้น เช่นที่มีเรื่องเล่าว่า ท้าวเวสสุวรรณได้นำทัพเหล่าอมนุษย์เข้าเฝ้าและถวายสัตย์กับพระพุทธเจ้า ซึ่งล้วนแต่มีความแตกต่างทั้งในรูปลักษณ์และศักดิ์วรรณะ บอกได้เลยว่า หากใครที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ถือยศถือศักดิ์และชอบดูถูกคนอื่น บอกเลยว่า ท้าวเวสสุวรรณไม่โปรด ขอพรท่านเท่าไรก็ไม่สมปรารถนา

  1. ห้ามเห็นแก่ตัว

ท้าวเวสสุวรรณชึ้นชื่อว่าเป็นเทพแห่งการให้ เพราะท่านเต็มไปด้วยความเมตตา และร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ ท่านจึงคอยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนเสมอ หากใครที่ต้องการบูชาองค์ท่าน จึงควรรู้จักเป็นผู้ให้ มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อแบ่งปันแก่ผู้อื่น บริจาคทาน หรือให้การช่วยเหลือผู้อื่นและสัตว์อื่นอยู่เสมอเท่าที่สามารถทำได้ ให้สมกับที่บูชาและศรัทธาในองค์เทพเวสสุวรรณ

Chachoengsao, THAILAND – September 23, 2022: Perspective of Lord Ganesha and Giant in Wat Pong Agas temple is a famous buddhist temple with a large golden pagoda in Chachoengsao, Thailand

บูชาท้าวเวสสุวรรณ ห้อยคอได้ไหม

หลายคนที่คิดว่าท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรนำมาห้อยคอ ที่จริงสามารถนำองค์ท่านห้อยคอได้ไม่ต่างจากพระห้อยคอ แต่วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณห้อยคอบูชายังไง เรามีมาแนะนำดังนี้

ก่อนที่จะนำท้าวเวสสุวรรณห้อยคอ ให้กล่าวคำสมาทานศีล 5 หากเป็นไปได้ ควรสมาทานศีล 5 ทุกวัน หากทำหน้าหิ้งพระได้ยิ่งดี จากนั้นต่อด้วยบทพุทธคุณ (อิติปิโสฯ) แล้วตามด้วยคาถาท้าวเวสสุวรรณ และจบด้วยการอุทิศบุญให้ตนเอง (อะหังสุขิโตโหมิฯ) อุทิศบุญให้องค์ท้าวเวสสุวรรณและบริวาร

ผู้หญิงห้อยท้าวเวสสุวรรณได้ไหม

ผู้หญิงสามารถห้อยท้าวเวสสุวรรณได้เช่นกัน เพราะองค์เทพท่านมีแต่ความเมตตา ไม่ถือยศ แบ่งชนชั้น รูปลักษณ์ หรือเพศใด ๆ ดังนั้น ผู้มีจิตศรัทธาสามารถห้อยบูชาท่านได้ทุกเพศทุกวัย

บูชาท้าวเวสสุวรรณช่วยเรื่องอะไร

สำหรับใครที่มักจะมีปัญหาการเงินติดขัด เงินขาดมือ หมุนเงินไม่คล่อง การค้าขายมีปัญหา บูชาองค์เทพเวสสุรวรรณขอพรให้องค์ท่านช่วย ยิ่งใครที่รักษาศีล มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำอาชีพสุจริต ไม่คดโกงใคร ท้าวเวสสุวรรณจะให้พรช่วยเหลือ นอกจากนี้องค์ท่านยังช่วยปกป้องจากภูติผีปีศาจร้าย หากเดินทางไปที่ใดแล้วมักเจอะเจอกับสิ่งเร้นลับ ให้นึกถึงท่านและท่องคาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ

คาถาหัวใจท้าวเวสสุวรรณ

เวส สะ พุ สะ

Bình luận đã bị đóng.