สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูป ทรง เรขาคณิตสามมิติแบบเข้าใจง่ายอ่านแล้วจำดี พร้อมตะลุยโจทย์

สรุปสูตรพื้นที่ผิว-ปริมาตร รูป ทรง เรขาคณิตสามมิติแบบเข้าใจง่ายอ่านแล้วจำดี พร้อมตะลุยโจทย์

บทเรียนเรื่องรูปทรงเรขาคณิตนั้นเป็นเนื้อหาคณิตที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ายากเนื่องจากมีสูตรค่อนข้างเยอะ แต่ความจริงแล้วสูตรต่าง ๆ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนประกอบบนรูปทรงนั้น ๆ หากเราทำโจทย์บ่อย ๆ จะช่วยให้จำได้ดีขึ้น วันนี้พี่ได้รวบรวมสูตรทั้งการหาพื้นที่และปริมาตรของหลากหลายรูปทรง หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้อง ๆ ที่อยากศึกษาเรื่องนี้นะคะ

รูปทรงเรขาคณิต มีอะไรบ้าง?

บทนิยามของรูปเรขาคณิตพื้นฐาน

 1. ปริซึม คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่ เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่คนละระนาบที่ขนานกัน และด้านข้างแต่ละด้านเป็นรูป สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 2. ทรงกระบอก คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน และเมื่อตัดรูปเรขาคณิคสามมิติด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมที่เท่ากันกับฐานเสมอ
 3. พีระมิด คือ รูปเรขาคณิตที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใด ๆ แต่มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนั้น
 4. กรวย คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นวงกลม แต่มียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐาน และเส้นที่ต่ออยู่กับจุดยอดและจุดใด ๆ บนขอบของฐานเป็นส่วนของเส้นตรง
 5. ทรงกลม คือ รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีผิวโค้งเรียบ และจุดทุกจุดบนผิวโค้งอยู่ห่างจากจุดคงที่จุดหนึ่งในระยะทางเท่ากัน จุดคงที่นั้นเรียกว่า จุดศูนย์กลางของทรงกลม ระยะที่เท่ากัน เรียกว่า รัศมีทรงกลม

การหาพื้นที่รูปสามเหลี่ยม

การหาพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม

สูตรหาพื้นที่รูปห้าเหลี่ยม = 1.72 x (ด้าน)2

* หากน้อง ๆ ไม่อยากจำสูตรสามารถแบ่งรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมย่อยแล้วหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมนั้นแทนได้เช่นกัน*

การหาพื้นที่รูปหกเหลี่ยม

การหาพื้นที่รูปแปดเหลี่ยม

สูตรหาพื้นที่รูปแปดเหลี่ยม = 4.828 × (ด้าน)2

การหาพื้นที่รูปวงกลม

การหาพื้นที่รูปวงรี

การหาปริมาตรรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม

 1. พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส = ด้าน x ด้าน หรือ ½ x (เส้นทแยงมุม)2
 2. พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า = ก x ย
 3. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน = ฐาน x สูง
 4. พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน = ฐาน x สูง หรือ ½ x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
 5. พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู = ½ x ผลบวกของด้านคู่ขนาน x สูง
 6. พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว = ½ x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
 7. พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า = ½ x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง

การหาปริมาตรรูปทรงกระบอก

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก = r2h ( รอใส่พายอาร์ )

สูตรหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอก = 2rh + 2r2 ( รอใส่พายอาร์ )

การหาปริมาตรปริซึม

สูตรการหาปริมาตรปริซึม = พื้นที่ฐาน x สูง (ตรง)

สูตรหาพื้นที่ผิวปริซึม

 1. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานทั้งสอง
 2. พื้นที่ผิวข้าง = ความยาวรอบรูปของฐาน x สูง(ตรง)

การหาปริมาตรพีระมิด

สูตรหาปริมาตรพีระมิด = ⅓ x พื้นที่ฐาน x สูง (ตรง)

สูตรหาพื้นที่ผิวพีระมิด

 1. พื้นที่ผิวทั้งหมด = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐานสามเหลี่ยม
 2. พื้นที่ผิวข้าง (หาได้ 2 วิธี)

1. จากสูตร พื้นที่ผิวข้าง = ½ x ความยาวรอบรูปของฐาน x สูง(เอียง)

2.(1) หาพื้นที่ผิว 1 หน้า (คือพื้นที่ของสามเหลี่ยม)

(2) คูณพื้นที่ผิว 1 หน้า ด้วย จำนวนหน้า

แบบฝึกหัดเรื่องรูปทรงเรขาคณิต การหาพื้นที่และปริมาตรพร้อมเฉลย

 1. จงหาพื้นที่ผิวข้างของปริซึมตรง ที่มีฐานรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาว 4 เซนติเมตร และสูง 6 เซนติเมตร

วิธีทำ แต่ละหน้าด้านข้างของปริซึมตรง คือ ขนาด 4 x 6 ของสี่เหลี่ยมผืนผ้า

วิธีที่ 1 หา 1 หน้าก่อน จากนั้นเอาไปคูณด้วยจำนวนหน้า

ดังนั้น พื้นที่ผิวข้าง 1 หน้า = พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า

= กว้าง x ยาว

= 4 x 6 = 24

พื้นที่ผิวข้าง 3 หน้า จึงได้เท่ากับ 3 x 24 = 72 ซม.2

สรุป พื้นที่ผิวข้าง = 72 ตารางเซนติเมตร

วิธีที่ 2 หาทุกหน้าด้วยการใช้สูตร

สูตรพื้นที่ผิวข้าง (หาทุกหน้า) = ความยาวรอบรูปของฐาน x สูงตรง

= (4+4+4) x 6 = 12 x 6 = 72

ตอบ 72 ตารางเซนติเมตร

 1. โกดังเก็บของของแบมแบมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 6 เมตร ถ้าแบมแบมต้องการทาสีเพดานและผนังภายในห้องทั้งสี่ด้าน

จงหา 1. บริเวณที่ทาสีมีพื้นที่เท่าใด

2. ปริมาตรของโกดังเป็นเท่าใด

วิธีทำ

(1) พื้นที่เพดาน [เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า] = กว้าง x ยาว

= 6 x 9 = 54 ตารางเมตร

พื้นที่ผนังด้านหน้า + ด้านหลัง = 2 x พื้นที่จตุรัส

= 2 x (6×6) = 72 ตารางเมตร

พื้นที่ผนังด้านข้าง 2 ด้าน = 2 x พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า= 2 x (6×9) = 108 ตารางเมตร

ดังนั้น พื้นที่ที่ต้องทาสี เท่ากับ 54 + 72 + 108 = 234 ตารางเมตร

(2) ปริมาตรของโกดัง (รูปปริซึม)

= กว้าง x ยาว x สูง

= 6 x 9 x 6 ตารางเมตร = 324 ลูกบาศก์เมตร

ตอบ 1. 234 ตารางเมตร 2. 324 ลูกบาศก์เมตร

 1. กำหนดให้ r = 12 / h = 5 จงหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปทรงกระบอกที่ไม่มีฝาปิดด้านบน

วิธีทำ สูตรพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกระบอก = 2rh + 2r2

จะได้ = 2(12)(5) + 2(12)(12)

= 120 + 288

= 408 ตารางหน่วย

ตอบ 408 ตารางหน่วย

( รอใส่พายอาร์ )

 1. ลิซ่าเปิดให้น้ำไหลผ่านท่อกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในยาว 5 เซนติเมตร ด้วยอัตราเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที จงหาปริมาตรของน้ำเต็มท่อที่ไหลออกจากท่อในเวลา 3 นาที

(กำหนดให้ = 3.14)

วิธีทำ แปลความหมายคำว่า “น้ำไหลด้วยอัตราเร็ว 1.5 เมตรต่อวินาที”

หมายถึง 1 วินาที ไหลได้ 1.5 เมตร

1 วินาที ไหลได้ 150 เซนติเมตร

ซึ่งคำว่า “ไหล” จะมีความหมายเป็น “ความสูง” (h)

หาปริมาตรของน้ำ 1 วินาที

สูตรหาปริมาตรทรงกระบอก = r2h

ดังนั้น ปริมาตรของน้ำที่ไหลออกท่อ 1 วินาที = (2.5)(2.5)(150)

= 2934.75 ลบ.เมตร

โจทย์ต้องการถามถึงเวลา 3 นาที

ปริมาตร 1 วินาที จะมีน้ำไหลออกจากท่อ = 2934.75 ลบ.เมตร

ปริมาตร 3 นาที (180วินาที) จะมีน้ำไหลออกจากท่อ = 2934.75×180 = 529,875 ลบ.เมตร

ตอบ ประมาณ 529,875 ลูกบาศก์เมตร

( รอใส่พายอาร์ )

 1. ถ้ารัศมีของรูปทรงกลมเท่ากับ 2 จงหา (ติดค่า ได้)

1. พื้นที่ผิว 2. ปริมาตร

วิธีทำ จากโจทย์ r = 2

 1. หาพื้นที่ผิว

จากสูตร พื้นที่ผิวของทรงกลม = 4r2

= 4(2)(2) = 16

 1. หาปริมาตร

จากสูตร ปริมาตรทรงกลม = 4/3 r3

= 4/3(2)3 = 32/3

ตอบ 1. 16 2. 32/3

( รอใส่พายอาร์ )

6. รูปทรงกลมมี r = 7/22 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนี้

วิธีทำ จากโจทย์ r = 7/22

สูตรพื้นที่ผิวของรูปทรงกลม = 4r2

= 4 x 22/7 x 7/22 x 7/22

= 28/22

= 1.2727…

1.27 ตารางเซนติเมตร

ตอบ ประมาณ 1.27 ตารางเซนติเมตร

( รอใส่พายอาร์ เเละ ค่าประมาณ )

7. ถ้าพื้นที่ผิวทั้งหมดของรูปทรงกลมเท่ากับ 260 จงหาปริมาตร ให้เขียนคำตอบติด ได้

วิธีทำ จากสูตรพื้นที่ผิวทั้งหมดของทรงกลม = 4r2

260 = 4r2

r = 65

จากสูตรปริมาตรทรงกลม = 4/3 r3

= 4/3(65 )3

= 260653

ตอบ 260653 ตารางหน่วย

( รอใส่พายอาร์ เเละ root )

8. ถ้าพื้นที่ของรูปทรงกลมเท่ากับ 676 ตารางฟุต จงหารัศมีของรูปทรงกลมนี้

วิธีทำ สูตรพื้นที่ผิวของรูปทรงกลม = 4r2

เนื่องจาก พื้นที่ผิว = 676

676 = 4r2

r = 13 นิ้ว

รัศมีของทรงกลม = 13 นิ้ว

ตอบ 13 นิ้ว

( รอใส่พายอาร์ )

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

การเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตทั้งแบบสองมิติและสามมิตินั้นเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้หากเราทำความเข้าใจสูตร และเข้าใจถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ในรูปทรงเหล่านั้น หากน้อง ๆ อยากจะเก็บคะแนนบทนี้ พี่ ๆ ATHOME ขอแนะนำให้น้อง ๆ หมั่นทำโจทย์บ่อย ๆ หากยังจำสูตรไม่ได้ไม่ต้องกังวลนะคะ พอทำโจทย์มากในระดับหนึ่งแล้ว สมองของน้อง ๆ จะเริ่มคุ้นชินและจำได้ดีมากขึ้นเอง พี่ ๆ ขอเป็นกำลังใจให้น้า

Bình luận đã bị đóng.