เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ยืนยันตัวตนเดือน พ.ค.66

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ยืนยันตัวตนเดือน พ.ค.66

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติรอบใหม่ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 ยังคงสามารถยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารทั้งสามแห่งข้างต้นตามวันเวลาที่หน่วยงานกำหนด แต่จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามวันที่กระทรวงการคลังกำหนด

โดยรายละเอียดช่วงเวลาการยืนยันตัวตนและวันที่เริ่มใช้สิทธิ จะมีดังนี้

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน 4 พ.ค. – 14 พ.ค. 2566 จะได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป และได้รับสิทธิย้อนหลังเฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าฯ ของเดือน เม.ย. 2566

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน 15 พ.ค. – 26 พ.ค. 2566 เริ่มใช้สิทธิ์ 1 มิ.ย.256 โดยได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 2566 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 2566 เริ่มใช้สิทธิ 1 ก.ค. 2566 ได้รับสิทธิย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือน เม.ย. 2566 (สิทธิย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ เท่านั้น)

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน 27 มิ.ย. 2566 เป็นต้นไป วันที่เริ่มใช้สิทธิ 1 ส.ค. 2566 หรือเดือนถัดไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิหลังยืนยันตัวตน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง โดยจะได้รับสิทธิเฉพาะเดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้

ส่วนในกรณี ในกรณีผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 2566 แล้ว พบว่ามีสถานะ “ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา” และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนภายในวันจันทร์ที่ 1 พ.ค. 2566 เรียบร้อยแล้ว

กระทรวงการคลังจะประมวลผลการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รวมถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่ได้ทำการยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย. 2566

สำหรับผู้ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 แล้วพบว่ามีสถานะ “ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ” จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนที่

  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

และผลการยืนยันตัวตนต้องแสดงสถานะว่า “ผ่านการยืนยันตัวตน (e-KYC)” ภายในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 2566 เพื่อให้สามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ค. 2566 เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิย้อนหลังในส่วนของวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (ร้านธงฟ้าฯ) ของเดือนเมษายน 2566 จำนวน 300 บาท

ซึ่งในการยืนยันตัวตน ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ เนื่องจากการผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้ล่วงหน้าจะทำให้ผู้ได้รับสิทธิโครงการฯ สะดวกในการรับสิทธิสวัสดิการ หากภาครัฐมีการให้สวัสดิการเป็นเงินโอนเข้าบัญชีในอนาคต

Bình luận đã bị đóng.