ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2562

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2562

เดือน มกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 : เวลา 10.39 น. – 10.59 น. วันนี้สามารถจัดงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ ได้ราบรื่น ไร้อุปสรรคใดใด เลขนำโชค 4-6-7-8วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 : เวลา 09.25 น. – 09.55 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่สามารถเริ่มได้ในเวลามงคล เลขนำโชค 3-7-4-9วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 : เวลา 09.09 น. -09.35 น. เหมาะทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ แนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างถูกวิธี ใส่เสื้อผ้าสีแดงเสริมบุญบารมี เลขนำโชค 2-3-8-9วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น. วันนี้เหมาะทำงานมงคลทุกชนิด ขึ้นบ้านใหม่สามารถทำได้ราบรื่น เลขนำโชค 2-4-8-9วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วจะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เลขนำโชค 1-4-5-8วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 : เวลา 08.09 น. -09.35 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง เลขนำโชค 2-4-5-6วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีม่วงเสริมดวงให้ในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 1-3-4-9วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น. เหมาะแก่การขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้า จะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 1-3-5-6วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น. เหมาะแก่การปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 1-4-5-8

เดือน กุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 10.39 น. – 10.59 น. จะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีที่สุด ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกได้ เลขนำโชค 1-5-6-9วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น. จะทำการเป็นมงคลอันใดนับว่าดีไปเสียหมด ขึ้นบ้านใหม่ก็ดี เลขนำโชค 1-5-7-9วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 2-4-8-9วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.39 น. -09.09 น. เหมาะแก่การขึ้นบ้านใหม่ ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 4-2-5-6วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 07.09 น. -08.19 น. เหมาะจะสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีขาวครีมเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 0-3-5-2วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ ใส่เสื้อผ้าสีฟ้าเสริมพลังบารมี เลขนำโชค 0-3-4-5วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัย เลขนำโชค 0-1-8-9

เดือน มีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 : เวลา 10.09 น. -15.45 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอกในเวลามงคลนี้จะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 1-3-5-7วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 : เวลา 11.09 น. -11.55 น. นับเป็นฤกษ์ดีในการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทาง พระภูมิปกปักรักษา เลขนำโชค 0-5-7-9วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -06.59 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วแต่จะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เลขนำโชค 2-3-5-7วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -09.59 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีเหลืองเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 0-1-7-8วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 : เวลา 11.29 น. -11.49 น. จะทำการอันใดในฤกษ์นี้นับว่าดีที่สุด เช่น ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอก เลขนำโชค 1-2-3-4วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในเวลามงคล เลขนำโชค 4-5-7-9วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีเขียวเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 3-5-8-9วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 0-1-8-9

เดือน เมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 1-3-5-6วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 : เวลา 11.49 น. -12.39 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ในเวลามงคล เลขนำโชค 4-5-8-9วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 1-5-6-7วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 : เวลา 07.29 น. -07.59 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ตามฤกษ์นี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 4-9-5-6วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 : เวลา 09.29 น. -09.59 น. หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านที่จะไปอาศัยอยู่ ให้ไปไหว้แสดงความเคารพและขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแลให้มีความสุขความเจริญ เลขนำโชค 6-3-5-9วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกตามเวลามงคลนับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 1-2-4-8วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 : เวลา 08.49 น. -09.19 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง เลขนำโชค 1-2-6-9วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 : เวลา 06.49 น. -07.29 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ตามฤกษ์นี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 3-5-7-9

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2562

เดือน พฤษภาคม

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -09.59 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 2-6-7-9วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น. เหมาะทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ แนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างถูกวิธี ใส่เสื้อผ้าสีขาวครีมเสริมบุญบารมี เลขนำโชค 0-2-6-7วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 : เวลา 13.49 น. -14.15 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกตามเวลามงคลนับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 0-2-6-7วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.05 น. -06.45 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ ใส่เสื้อผ้าสีส้มอิฐเสริมพลังบารมี เลขนำโชค 3-4-7-8วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 : เวลา 12.25 น. -12.55 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีขาวเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 2-5-6-7วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2562 : เวลา 07.49 น. -08.25 น. เลขนำโชค 1-3-4-8วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 : เวลา 06.19 น. -06.49 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วแต่จะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เลขนำโชค 4-6-3-2วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 : เวลา 08.25 น. -08.59 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามเวลามงคล เลขนำโชค 4-6-3-8

เดือน มิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 : เวลา 07.19 น. -07.55 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามเวลามงคล เลขนำโชค 0-5-8-7วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 : เวลา 11.09 น. -11.39 น. วันแรกให้จุดธูปจริง เทียนจริง เพื่อให้เกิดควัน (ควันเป็นสื่อแสดงออกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราอัญเชิญให้ได้รับรู้) และขอพร เลขนำโชค 3-9-7-6วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ตามฤกษ์นี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 4-1-5-9วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 : เวลา 08.29 น. -09.09 น. ขึ้นบ้านใหม่ จะทำการมงคลอันใดก็นับว่าดีไปเสียหมด เลขนำโชค 3-4-9-1วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 : เวลา 12.45 น. -13.25 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 1-5-3-9วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีดำเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 1-5-6-9วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 : เวลา 10.29 น. -10.59 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 1-3-5-7วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.49 น. ให้เดินเข้าบ้านใหม่ จัดองค์พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษา ให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เลขนำโชค 4-9-8-6วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 : เวลา 14.49 น. -14.59 น. หากต้องการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาก่อน ให้ใส่กล่องทึบและวางไว้โต๊ะกลางบ้านเพื่อจะได้ไม่เกี่ยวข้องกับทิศทาง เลขนำโชค 1-8-0-9วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 : เวลา 06.29 น. -06.59 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 0-2-6-7วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.39 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 5-3-4-6วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 : เวลา 08.29 น. -08.49 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง เลขนำโชค 1-2-3-7

เดือน กรกฎาคม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 : เวลา 07.09 น. -07.29 น. ขึ้นบ้านใหม่ จะทำการมงคลอันใดก็นับว่าดีไปเสียหมด เลขนำโชค 3-9-6-7วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 : เวลา 06.19 น. -06.59 น. จะจัดงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ วันสามารถทำได้ราบรื่น ไร้อุปสรรคใดใด เลขนำโชค 0-2-3-4วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 : เวลา 07.09 น. -07.49 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 0-3-4-7วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 : เวลา 10.29 น. -10.49 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ตามฤกษ์นี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 2-4-5-8วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์มงคล เลขนำโชค 6-3-2-1วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 : เวลา 11.49 น. -12.15 น. เป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลมากที่สุด จะทำการอันใดล้วนแล้วแต่จะประสบผลสำเร็จ การเข้าหาพบปะผู้ใหญ่จะได้รับการเกื้อกูล เลขนำโชค 2-4-5-8วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 : เวลา 13.19 น. -13.49 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง เลขนำโชค 1-3-6-7วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 : เวลา 14.49 น. -15.25 น. เหมาะทำงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ แนะไหว้เจ้าที่เจ้าทางอย่างถูกวิธี ใส่เสื้อผ้าสีขาวครีมเสริมบุญบารมี เลขนำโชค 1-5-7-9

เดือน สิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -10.29 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ตามฤกษ์นี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 0-1-3-8วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 0-1-3-6วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 : เวลา 11.19 น. -11.49 น. หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านที่จะไปอาศัยอยู่ ให้ไปไหว้แสดงความเคารพและขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแลให้มีความสุขความเจริญ เลขนำโชค 3-6-9-0วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -07.15 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์มงคล เลขนำโชค 1-5-4-9วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 : เวลา 17.09 น. -17.49 น. เหมาะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีดำเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 2-4-6-7วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 : เวลา 06.49 น. -07.25 น. ขึ้นบ้านใหม่ จะทำการมงคลอันใดก็นับว่าดีไปเสียหมด เลขนำโชค 7-3-2-8วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 : เวลา 05.59 น. -06.29 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอกนับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 4-1-0-5วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 : เวลา 08.29 น. -08.59 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง เลขนำโชค 2-3-7-9

ฤกษ์ดีขึ้นบ้านใหม่ 2562

เดือน กันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562 : เวลา 11.49 น. -12.39 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอก จะทำการอันใดตามฤกษ์นี้นับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 0-4-6-8วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 : เวลา 08.29 น. -08.49 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 0-7-8-9วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 : เวลา 10.59 น. -11.39 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอก นับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 2-1-6-0วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 : เวลา 06.25 น. -06.59 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ ให้สวมใส่เสื้อผ้าสีส้มเสริมพลังบารมี บ้านนี้ดี อยู่แล้วอายุยืน เลขนำโชค 1-3-6-9วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น. จะจัดงานมงคลขึ้นบ้านใหม่ วันนี้สามารถทำได้ราบรื่น ไร้อุปสรรคใดใด เลขนำโชค 0-1-3-9วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 : เวลา 07.09 น. -07.49 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 0-9-5-3วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.49 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์มงคล เลขนำโชค 0-2-3-8

เดือน ตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 : เวลา 11.29 น. -11.59 น. นับเป็นมงคล เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ เจ้าที่เจ้าทางปกปักคุ้มครอง แนะนำให้สวมใส่เสื้อผ้าสีเขียวเสริมดวง เลขนำโชค 0-4-7-5วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.09 น. -09.39 น. ปลูกสร้างอาคาร ตั้งเสาเอก นับว่าดีที่สุด เลขนำโชค 1-4-8-9วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 : เวลา 06.09 น. -06.39 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์มงคล เลขนำโชค 5-7-1-2วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 : เวลา 07.29 น. -07.59 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 4-2-1-9วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 : เวลา 09.49 น. -10.29 น. เหมาะจะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีน้ำเงินเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ห้ามใส่สีเขียวหรือสีขาวเด็ดขาด เลขนำโชค 8-9-4-1วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 : เวลา 12.59 น. -13.39 น. วันนี้เหมาะทำงานมงคลทุกชนิด สามารถขึ้นบ้านใหม่ได้ราบรื่น เลขนำโชค 2-7-6-3วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 : เวลา 06.45 น. -07.25 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 1-3-7-8วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 : เวลา 07.49 น. -08.35 น. ขึ้นบ้านใหม่ จะทำการมงคลอันใดก็นับว่าดีไปเสียหมด เลขนำโชค 0-7-6-5

เดือน พฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 10.39 น. -10.59 น. ขึ้นบ้านใหม่ ขึ้นเสาเอก เปิดกิจการร้านค้าจะเจริญรุ่งเรือง เลขนำโชค 0-2-1-5วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.25 น. -09.55 น. เหมาะกับการขึ้นบ้านใหม่ ในฤกษ์เวลานี้นับเป็นมงคล เลขนำโชค 0-1-6-7วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.09 น. -09.35 น. วันนี้วันดีเหมาะทำบุญ ขึ้นบ้านใหม่ตามฤกษ์มงคล เลขนำโชค 0-3-1-5วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 06.29 น. -07.19 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ ให้สวมใส่เสื้อผ้าสีส้มอิฐเสริมพลังบารมี ห้ามใส่สีเหลือง เลขนำโชค 0-6-7วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 08.19 น. -08.49 น. เปิดกิจการห้างร้านต่างๆ ขึ้นบ้านใหม่ ยกเสาเอก นับเป็นฤกษ์มงคลที่สุดในช่วงเดือนนี้ เลขนำโชค 3-9-0-5วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 08.09 น. -08.49 น. นับว่าเป็นมงคล โดยเฉพาะการขึ้นบ้านใหม่ในวันนี้ ให้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำเสริมพลังบารมี เลขนำโชค 3-1-7-6วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น. เหมาะจะใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับสีทองเสริมดวงในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เลขนำโชค 5-6-7-1วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 : เวลา 09.19 น. -09.49 น.หากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บริเวณบ้านที่จะไปอาศัยอยู่ ให้ไปไหว้แสดงความเคารพและขอพรให้ท่านคุ้มครองดูแลให้มีความสุขความเจริญ เลขนำโชค 1-5-8-9

Bình luận đã bị đóng.