ปฏิทินวันธงชัย 2565 หาฤกษ์ดี วันดี ได้ทั้งปี เช็กที่นี่เลย!

ปฏิทินวันธงชัย 2565 หาฤกษ์ดี วันดี ได้ทั้งปี เช็กที่นี่เลย!

ก่อนจะลงมือทำอะไร หากมีฤกษ์ดีย่อมเป็นศรีแก่ตัวมากกว่า ปฏิทินวันธงชัย 2565 เช็กกันได้เลย The Thaiger รวมมาให้คุณดูง่าย ๆ แล้ว อ้างอิงตามหลักของโหราศาสตร์จีนโบราณ วันไหนวันธงชัย วันไหนดีปานกลาง เหมาะกับการหาฤกษ์เพื่องานมงคล วันเปิดร้าน จัดงานแต่ง จัดตรงวันดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!

ปฏิทินวันธงชัย 2565 ฤกษ์มงคล สำหรับงานมงคล ตลอดทั้งปี

ก่อนจะไปดูวันธงชัยของปี 2565 เรามารู้จักกับคำว่า “กาลโยค” กันก่อนสักนิด โดย กาลโยค คือกำหนดวันที่บอกว่าวันไหนเป็นวันดี มงคล หรือวันไหนเป็นวันที่ไม่ดี ไม่มงคล ซึ่งจะมีการแบ่งหมวดหมู่วันเป็น 4 จำพวกใหญ่ ได้แก่ วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ เห็นจากชื่อน่าจะพอรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันไหนที่เป็นฤกษ์ดีและไม่ดี วันเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนเวียนกันไปทุกปี ดังนั้นหากต้องการจัดงานมงคลก็ต้องคอยหาฤกษ์ใหม่เป็นประจำทุกปี ใช้ร่วมกันไม่ได้นะคะ สำหรับในปี 2565 นี้ กาลโยคประจำปีมีดังนี้ค่ะ

ปฏิทินวันธงชัย 2565

วันธงชัย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เดือนอ้าย (จีน)

 • 6 กุมภาพันธ์ วันธงไชย
 • 8 กุมภาพันธ์ พิธีสวดภาวนาต่อเทวดาบนสวรรค์เพื่อประทานพรมงคล ของวัดโพธิ์แมนคุณาราม
 • 10 กุมภาพันธ์ วันธงไชย
 • 13 กุมภาพันธ์ วันธงไชย
 • 22 กุมภาพันธ์ วันธงไชย
 • 26 กุมภาพันธ์ วันธงไชย

วันธงชัย เดือนมีนาคม 2565 เดือนยี่ (จีน)

 • 4 มีนาคม วันดีปานกลาง
 • 6 มีนาคม วันธงไชย
 • 11 มีนาคม วันดีปานกลาง
 • 23 มีนาคม วันดีปานกลาง
 • 27 มีนาคม วันธงไชย
 • 31 มีนาคม วันธงไชย

วันธงชัย เดือนเมษายน 2565 เดือนสาม (จีน)

 • 7 เมษายน วันดีปานกลาง
 • 14 เมษายน วันธงไชย
 • 16 เมษายน วันธงไชย
 • 19 เมษายน วันธงไชย
 • 23 เมษายน วันดีปานกลาง
 • 30 เมษายน วันดีปานกลาง

วันธงชัย เดือนพฤษภาคม 2565 เดือนสี่ (จีน)

 • 6 พฤษภาคม วันธงไชย
 • 12 พฤษภาคม วันธงไชย
 • 14 พฤษภาคม วันธงไชย
 • 17 พฤษภาคม วันธงไชย
 • 26 พฤษภาคม วันธงไชย
 • 29 พฤษภาคม วันธงไชย

วันธงชัย เดือนมิถุนายน 2565 เดือนห้า (จีน)

 • 4 มิถุนายน วันธงไชย
 • 6 มิถุนายน วันธงไชย
 • 10 มิถุนายน วันธงไชย
 • 14 มิถุนายน วันธงไชย
 • 18 มิถุนายน วันธงไชย
 • 26 มิถุนายน วันธงไชย

วันธงชัย เดือนกรกฎาคม 2565 เดือนหก (จีน)

 • 30 มิถุนายน วันธงไชย
 • 10 กรกฎาคม วันธงไชย
 • 13 กรกฎาคม วันดีปานกลาง
 • 22 กรกฎาคม วันธงไชย
 • 25 กรกฎาคม วันธงไชย
 • 28 กรกฎาคม วันธงไชย

วันธงชัย เดือนสิงหาคม 2565 เดือนเจ็ด (จีน)

 • 2 สิงหาคม วันธงไชย
 • 5 สิงหาคม วันดีปานกลาง
 • 9 สิงหาคม วันดีปานกลาง
 • 18 สิงหาคม วันธงไชย
 • 21 สิงหาคม วันธงไชย
 • 25 สิงหาคม วันดีปานกลาง

วันธงชัย เดือนกันยายน เดือนแปด (จีน)

 • 2 กันยายน วันธงไชย
 • 3 กันยายน วันธงไชย
 • 10 กันยายน วันธงไชย
 • 13 กันยายน วันธงไชย
 • 18 กันยายน วันธงไชย
 • 25 กันยายน วันธงไชย

วันธงชัย เดือนตุลาคม 2565 เดือนเก้า (จีน)

 • 4 ตุลาคม วันธงไชย
 • 7 ตุลาคม วันธงไชย
 • 8 ตุลาคม วันธงไชย
 • 16 ตุลาคม วันดีปานกลาง
 • 20 ตุลาคม วันธงไชย
 • 24 ตุลาคม วันธงไชย

วันธงชัย เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนสิบ (จีน)

 • 1 พฤศจิกายน วันธงไชย
 • 5 พฤศจิกายน วันดีปานกลาง
 • 7 พฤศจิกายน วันดีปานกลาง
 • 10 พฤศจิกายน วันดีปานกลาง
 • 13 พฤศจิกายน วันธงไชย
 • 22 พฤศจิกายน วันธงไชย

วันธงชัย เดือนธันวาคม 2565 เดือนสิบเอ็ด (จีน)

 • ติดตามเราได้ที่ :
 • 26 พฤศจิกายน วันธงไชย
 • 3 ธันวาคม วันธงไชย
 • 4 ธันวาคม วันธงไชย
 • 15 ธันวาคม วันธงไชย
 • 18 ธันวาคม วันธงไชย
 • 20 ธันวาคม วันธงไชย

วันธงชัย เดือนมกราคม 2565 เดือนสิบสอง (จีน)

 • 28 ธันวาคม วันดีปานกลาง
 • 1 มกราคม วันดีปานกลาง
 • 7 มกราคม วันธงไชย
 • 8 มกราคม วันธงไชย
 • 12 มกราคม วันธงไชย
 • 15 มกราคม วันธงไชย

อ้างอิงจาก โหราศาสตร์น่ำเอี๊ยง

 • ปฏิทิน วันสำคัญ 2565 วันหยุดนักขัตฤกษ์ เทศกาล ตลอดปี
 • ปฏิทิน วันพระ 2565 รวมวันพระตลอดทั้งปี พร้อมแจกไฟล์ปฏิทิน PDF
 • เปิดปฏิทิน วันหยุด 2565 รวมวันหยุดทั้งปี วันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ เช็กเลย
Bình luận đã bị đóng.