เช็กวันหยุด 2565 เตรียมลางานหาวันเที่ยว!

เช็กวันหยุด 2565 เตรียมลางานหาวันเที่ยว!

👉️ ดูข้อความวันหยุดราชการ 2566:

เช็กเลย วันหยุดราชการ 2566 ประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทย

วันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 (วันพุธ)

วันฉัตรมงคล เป็นอีกวันที่สำคัญต่อคนไทย เพราะวันนี้เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แต่เดิมวันฉัตรมงคลเป็นพิธีที่จัดขึ้นเฉพาะในเขตพระราชฐานและมีพระราชดำริว่าควรสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ

วันฉัตรมงคลนั้นจัดว่าเป็นงานหลวงครั้งแรก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2393 ซึ่งในปีนั้นเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ฉลองพระเศวตฉัตรของพระองค์อีกด้วย ดังนั้นแล้ววันฉัตรมงคล จึงถูกนับเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

วันวิสาขบูชา วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (วันอาทิตย์)

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์คือ การประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ดังนั้น วันวิสาขบูชา จึงเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธในประเทศไทยทุกปีนับว่าเป็นวันหยุดราชการและในทุกปี ชาวไทยก็จะทำกิจกรรมทางศาสนา ด้วยการทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม และเวียนเทียน เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว

ชดเชยวันหยุด วิสาขบูชาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (วันจันทร์)

  • เนื่องจาก วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ รัฐบาลจึงมีมติให้ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชย วันวิสาขบูชา

วันอาสาฬหบูชา วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันพุธ)

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” และในทุกปีชาวพุทธได้มีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญ และน้อมรำลึกถึงคำสอนสิ่งดีๆของพระพุทธเจ้า ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนใหญ่จะเน้นให้คนทำความดี และละเว้นสิ่งชั่วร้าย ทั้งคำพูด การกระทำ และความคิด ซึ่งทำให้ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันต่อมา

วันเข้าพรรษา วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 (วันพฤหัสบดี)

วันเข้าพรรษา เป็นวันหยุดราชการและเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำวัด ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนเป็นเวลา 3 เดือน และเผยแพร่ธรรมให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ในวันเข้าพรรษา ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ สำหรับประชาชนทั่วไปให้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การถวายเทียนพรรษา การถือศีล 5 และการซ่อมแซมวัด

ท็อป 10 โรงแรมครอบครัวดีที่สุดใกล้กรุงเทพฯ

ทริปนี้พาคุณหนูๆ ไปเที่ยว? สิ่งอำนวยความสะดวกต้องครบครัน สำหรับคนสำคัญในครอบครัว

วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 (วันศุกร์)

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของไทย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน และเป็นวันแม่แห่งชาติ

วันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2565 (วันอาทิตย์)

วันปิยมหาราช เป็นวันที่ชาวไทยจะน้อมรำลึกและร่วมกันไปถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นล้นพ้น และทรงได้ให้อิสระแก่คนไทยด้วยการสั่งให้มีการเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”

ชดเชยวันหยุด วันปิยมหาราช 24 ตุลาคม 2565 (วันจันทร์)

  • เนื่องจากวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ รัฐบาลจึงมีมติให้วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (วันจันทร์)

เป็น วันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งในแต่ละบ้านจะมีการแสดงความรัก ความเคารพต่อพ่อที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตาม ใครอยากชวนพ่อไปทำกิจกรรมด้วยกัน ในวันพ่อแห่งชาติ ถือวเป็นโอกาสที่ดีในการใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัว

ท็อป 8 โรงแรมวิถีชุมชนดีที่สุดใกล้กรุงเทพฯ

โรงแรมมอบประสบการณ์แบบไทยแท้ ครบครัน ทั้งความมีชีวิตชีวา ความผ่อนคลาย ความดั้งเดิม

วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์)

วันรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ซึ่งพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นในทุก ๆ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีจึงเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ชดเชยวันหยุด รัฐธรรมนูญ 12 ธันวาคม 2565 (วันจันทร์)

  • เนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ 2565 ตรงกับวันเสาร์ รัฐบาลจึงมีมติให้ วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดชดเชย

วันสิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (วันเสาร์)

วันสิ้นปี เป็นวันสุดท้ายของปี และทางรัฐบาลของเราได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชกาล โดยปกติในวันสิ้นปีจะมีการจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งจุดพลุ จัดคอนเสิร์ต รวมไปถึงการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อนับถอยหลังสู่วันปีใหม่ในปี 2566 ด้วยกัน

เคาะแล้ว วันหยุดเพิ่ม อีก 4 วัน

เนื่องจากรัฐบาลคณะรัฐมนตรี(ครม.) ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการเดินทาง เพื่อส่งผลต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย จึงเห็นชอบให้มีวันหยุดยาวในช่วงที่ใกล้กับวันหยุดประจำสัปดาห์ มีดังนี้

  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (วันศุกร์), ทำให้มีวันหยุดรวมกัน 5 วัน
  • วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 (วันศุกร์), ทำให้มีวันหยุดรวมกัน 4 วัน
  • วันที่ 14 ตุลาคม 2565 (วันศุกร์), ทำให้มีวันหยุดรวมกัน 4 วัน
  • วันที่ 30 ธันวาคม 2565 (วันศุกร์), ทำให้มีวันหยุดรวมกัน 4 วัน

👉 แนะนำโรงแรม:

Bình luận đã bị đóng.