“สอบ ก.พ. 2566” เช็กปฏิทินสอบเข้าข้าราชการ สอบวันไหน-รู้ผลเมื่อไร

“สอบ ก.พ. 2566” เช็กปฏิทินสอบเข้าข้าราชการ สอบวันไหน-รู้ผลเมื่อไร

การสอบเข้าข้าราชการ ที่เรามักเรียกกันสั้นๆ ว่า “สอบ ก.พ.” เป็นการสอบที่จะมีขึ้นในทุกๆ ปี แต่ในปีนี้จะมีกำหนดการอย่างไรบ้าง เราได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาให้แล้ว ดังนี้

รู้จัก “การสอบ ก.พ.”

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าไปทำงานในหน่วยราชการ ซึ่งจะเข้าได้ต่อเมื่อผ่านการสอบทั้ง 3 ระดับ คือ ภาค ก., ภาค ข. และ ภาค ค. ตามลำดับ

แต่ก่อนอื่นเลย เราจะต้องมีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก. ก่อน ที่จะไปสอบทั้ง ภาค ข. และ ภาค ค. โดยการสอบทั้ง 3 ระดับ มีข้อแตกต่างกัน คือ

“สอบ ก.พ. 2566” เปิดวิธีสมัครสอบ ทั้งแบบ e-Exam และ Paper & Pencil

เปิดปฏิทิน “เงินสงเคราะห์บุตร 2566” เช็กเลยเข้าบัญชีวันไหนบ้าง

  • ภาค ก. : การสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ถ้าผ่านแล้วจึงจะสอบภาค ข. ได้
  • ภาค ข. : การสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นการสอบข้อเขียน เน้นวิชาชีพเฉพาะตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา จึงไม่ใช่ข้อสอบชุดเดียวกัน หรือสามารถใช้ร่วมกันได้
  • ภาค ค. : การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ของทางหน่วยงานราชการต้นสังกัดเราเป็นหลัก

ปฏิทินการสอบ ก.พ. ภาค ก.

ด้วยการสอบภาค ก. เป็นการวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้ชุดข้อสอบเดียวกัน ขณะที่การสอบภาค ข. และ ภาค ค. นั้นจะต้องดูรายละเอียดการสอบที่หน่วยงานต้นสังกัดอีกครั้ง ดังนั้นปฏิทินการสอบ ก.พ. ภาค. ก. จึงมีดังนี้

  • การสอบแบบ e-Exam (วุฒิระดับการศึกษา ปริญญาตรีและปริญญาโท)

สมัครสอบ : 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566

ชำระเงิน : 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น. ของวัดถัดจากวันที่ยืนยันสมัครสอบ)

อัปโหลดรูปถ่าย (หากไปอัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้) :

รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 20 ก.พ. – 29 มี.ค. 2566

รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 20 ก.พ. – 26 เม.ย. 2566

รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 20 ก.พ. – 24 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : 10 มี.ค. 2566

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 10 มี.ค. 2566

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 14 มี.ค. 2566 จนถึงวันสอบ

วันสอบ :

รอบสอบที่ 1-7 วันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2566

รอบสอบที่ 8-14 วันที่ 28 เม.ย. – 2 พ.ค. 2566

รอบสอบที่ 15-21 วันที่ 26 – 30 พ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน :

รอบสอบที่ 1-7 ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2566

รอบสอบที่ 8-14 ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2566

รอบสอบที่ 15-21 ภายในวันที่ 26 ก.ค. 2566

พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ :

รอบสอบที่ 1-7 ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 2566

รอบสอบที่ 8-14 ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2566

รอบสอบที่ 15-21 ตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค. 2566

  • การสอบแบบ Paper & Pencil (ทุกระดับวุฒิการศึกษา ได้แก่ ปวช., ปวท., ปวส., ปริญญาตรี, ปริญญาโท) :

สมัครสอบ : 30 ม.ค. – 17 ก.พ. 2566

ชำระเงิน : 30 ม.ค. – 18 ก.พ. 2566 (ภายในเวลา 22.00 น. ของวัดถัดจากวันที่ยืนยันสมัครสอบ)

อัปโหลดรูปถ่าย (หากไปอัปโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้) : 20 ก.พ. – 28 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ : 10 มี.ค. 2566

ประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบ และ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ : 10 มี.ค. 2566

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ : 14 มิ.ย. 2566 จนถึงวันสอบ

วันสอบ : 2 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน : 13 ก.ย. 2566

พิมพ์หนังสือรับรองผลฯ : 22 ก.ย. 2566

Bình luận đã bị đóng.