หนังสือรับรองงาน certificate Employee

หนังสือรับรองงาน certificate Employee

0ั2สือรับรองงาน

หนังสือรับรองงานนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่า เนื่องจากหนังสือรับรองงานนั้นเป็นเอกสารสำคัญที่จะทำให้สถานทูตอาจจะตัดสินใจที่จะออกวีซ่าให้กับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าหรือปฎิเสธวีซ่าสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่า การที่เรายื่นหนังสือรับรองงานต่อสถานทูตนั้นเพื่อแสดงให้สถานทูตเชื่อมั้นว่าเราจะกลับมายังถิ่นฐานเดิมเนื่องจากมีภาระผูกพันกับประเทศที่เราอยู่ และเราจะไม่ไปพำนักเกินระยะเวลาของวีซ่าหรือหลบหนีที่จะอยู่ในประเทศที่เราขอวีซ่า

ตัวอย่างการเขียน หนังสือรับรองงาน ภาษาอังกฤษ

( หัวกระดาษบริษัท LOGO ชื่อบริษัท/ห้างร้าน/ร้านค้า )

ื์32/59 moo2 Mitmaitri Rd, Khu Fang Nueaม,ong Chok ,Bangkok , 10530 Mobile: 02-989-7386

………………………………………………………………………………………………………………

Certificate

Date ……………

Certifies that Miss/Mrs/Mr …………..ชื่อ นามสกุล…………….. has been employed full time by …ชื่อบริษัท/ร้านค้า…….. . Since ….เริ่มงาน …….., She is now holding the position of …ตำแหน่งงาน……. . Miss/Mrs/Mr ………..ชื่อ นามสกุล …….. is currenrly employed her monthly salary is ..เงินเดือน…. bath per month.

I’m aware that Miss/Mrs/Mr………………………… in the process of applying for a visa to visit ….ใส่ประเทศที่จะเดินทาง……. reliable and responsible member of our team, I’m more than happy to hold Miss/Mrs/Mr…………ชื่อ………….. position open for her after she returns from ….ใส่ประเทศที่จะเดินทาง ………..

If you require any further information with regards to Miss/Mrs/Mr…..ชื่อ นามสกุล…….. please feel free to contact me on …..เบอร์โทร …ผู้จัดการหรือเจ้าของร้าน….

The certification is important

เซ็นชื่อ ………………………

Manager

ผู้จัดการ/นายจ้าง

**หากลูกค้ามีรายได้อื่นๆมาสนับสนุนสามารถเขียนเพิ่มลงไปได้เลยคะ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา

ตัวอย่างการเขียน หนังสือรับรองงาน ภาษาไทย

( โลโก้หรือหัวกระดาษ ชื่อบริษัท/ร้านค้า )

32/59 หมู่ 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงคู้ฝั้งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพ 10530 โทร 02-989-7386

………………………………………………………………………………………………………………

หนังสือรับรอง

วันที่ ……………….

ขอรับรองว่า นางสาว/นาง/นาย ………………………….. ได้ทำงานในตำแหน่ง ………………โดยปฏิบัติงานตั้งแต่ วันที่ …………….. ได้รับเงินเดือน …………… บาท (………………) ต่อเดือน .

ดิฉันทราบว่านางสาว/นาง/นาย…………………… ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการยื่นขอวีซ่าไปเยี่ยมชมประเทศ…………….. ที่ดิฉันขอรับรองว่า เมื่อนางสาว/นาง/นาย……………………..เดินทางกลับจากประเทศ…………….. เธอสามารถที่จะกลับมาทำงานได้ตามปรกติ

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ้างงานนางสาว/นาง/นาย………………….. โปรดติดต่อฉันได้ที่…………………….

( ….เซ็นชื่อรับรอง…. )

ผู้จัดการ/นายจ้าง

**หากลูกค้ามีรายได้อื่นๆมาสนับสนุนสามารถเขียนเพิ่มลงไปได้เลยคะ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า ค่าล่วงเวลา

บริการรับเขียนหนังสือรับรองงาน พร้อมออกแบบ หัวกระดาษบริษัท ชุดละ 900 บาท ลูกค้าจะได้รับเอกสาร 2 ฉบับ

– (ภาษาไทย 1 ฉบับ )

– (ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ )

ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ

ลูกค้าสามารถนำเอกสารไปให้นายจ้างเซ็นรับรอง และนำไปยื่นต่อสถานทูตได้เลย

โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-6515449 line ID : @visathai

Bình luận đã bị đóng.