"เงินอุดหนุนบุตร" เดือน ก.ย.2566 แจ้งจ่ายเงิน 18 ก.ย.นี้

"เงินอุดหนุนบุตร" เดือน ก.ย.2566 แจ้งจ่ายเงิน 18 ก.ย.นี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือน ก.ย. 2566 โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ ภายในวันที่ 18 ก.ย.นี้

อ่านข่าว : พม.แจงงบฯ ไม่พอ เหตุเลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือน ก.ย.

ผู้มีสิทธิเงินอุดหนุนบุตร ควรทำดังนี้

  • ตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว
  • ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนว่าใช้งานได้หรือไม่

ตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตรได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  • ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
  • ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”
  • ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่

  • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.)
  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้มีประกาศเลื่อนจ่ายเงิน ซึ่งเดิมต้องจ่ายภายในวันที่ 8 ก.ย. ให้กับผู้มีสิทธิรายเดิมและรายใหม่ 2,288,337 คน

นางอภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชี้แจงสาเหตุที่การจ่ายเงินอุดหนุนฯล่าช้า ว่า เป็นเพราะผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนจำนวนมากเกินกว่าที่ประมาณการไว้ ทำให้งบประมาณปี 2566 ที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย พม.จึงต้องขออนุมัติงบกลางเพิ่มอีก 998.442 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องใช้เบิกจ่ายทั้งหมด เป็นจำนวนเงิน 1,462 ล้านบาท สำหรับผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนไว้

อย่างไรก็ตาม ช่วงเปลี่ยนผ่าน ครม.ชุดใหม่ ทำให้เรื่องทั้งหมดอยู่ในวาระการพิจารณา ส่งผลให้ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินอุดหนุนฯ ล่าช้าสำหรับเดือน ก.ย.2566 ส่วนเดือนต่อไปจะดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ฯ ตามปกติ

เลื่อนจ่ายเงินอุดหนุนบุตรกระทบผู้ได้รับสิทธิ

น.ส.มณีพรรณ นกเทศ ชาวบ้านชุมชนริมทางด่วนบางนา กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายเด็กเล็ก ทั้งนมผง ผ้าอ้อม ค่ารักษาพยาบาล ที่ตกเดือนละประมาณ 5,000 บาท แต่ละเดือนจะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท มาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายส่วนนี้ แต่เดือนนี้เมื่อไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงตามกำหนด จึงจำเป็นต้องดึงเงินค่าอาหารของครอบครัวทั้งเดือนมาใช้ก่อน พร้อมระบุ “เงิน 600 บาท สำหรับครอบครัวหาเช้ากินค่ำ มีค่ามาก พอที่จะเลี้ยงชีวิตคนในบ้านไปได้อีกหลายวัน”

ด้านนางสุนี ไชยรส ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 342 องค์กร มองว่า การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กเล็กล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตเด็กเล็กระยะสั้น ทั้งปัญหาด้านโภชนาการ และการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะครอบครัวยากจน

ขณะเดียวกัน ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กถ้วนหน้า 342 องค์กร ยังเรียกร้องให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเงินอุดหนุนเด็กเล็ก โดยการปรับให้เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน

Bình luận đã bị đóng.