เงินผู้สูงอายุรายได้น้อย โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 12-14 ก.ย. 66

เงินผู้สูงอายุรายได้น้อย โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 12-14 ก.ย. 66

เงินผู้สูงอายุ สำหรับผู้มีรายได้น้อย รับเงินโอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน วันที่ 12-14 กันยายน 2566

กรมบัญชีกลาง โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ประจำเดือนกันยายน ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน 2565 ภายในวันที่ 12-14 กันยายน 2566 อัตรา 100 บาทต่อเดือน โดยจ่ายต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย. 66 ดังนี้

เงินผู้สูงอายุรายได้น้อยเงินผู้สูงอายุรายได้น้อย

เงินผู้สูงอายุรายได้น้อย โอนเข้าบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหน?

 • ผู้ที่เกิดก่อน 1 เม.ย. 2506 ได้รับสิทธิเดือน เม.ย.-ก.ย. 66 จำนวน 600 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1-30 เม.ย. 2506 ได้รับสิทธิเดือน พ.ค.-ก.ย 2566 จำนวน 500 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1-31 พ.ค. 2506 ได้รับสิทธิเดือน มิ.ย.-ก.ย. 2566 จำนวน 400 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1-30 มิ.ย. 2506 ได้รับสิทธิเดือน ก.ค.-ก.ย. 2566 จำนวน 300 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1-31 ก.ค. 2506 ได้รับสิทธิเดือน ส.ค.-ก.ย. 2566 จำนวน 200 บาท
 • ผู้ที่เกิด ระหว่าง 1-31 ส.ค. 2506 ได้รับสิทธิ ก.ย. 2566 จำนวน 100 บาท

card

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

 • วันที่ 12 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2494
 • วันที่ 13 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2594-31 ธันวาคม 2550
 • วันที่ 14 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2501-31 สิงหาคม 2506

หมายเหตุ :

 • โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือบัญชีเงินฝากร่วมกับบุคคลอื่น/บัญชีบุคคลอื่น ที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นหนังสือมอบความยินยอมไว้แล้ว
 • ผู้มีสิทธิต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายใน 26 สิงหาคม 2566 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 7 กันยายน 2566

ส่วนผู้ที่เกิด ก่อน 1 ก.ย. 2506 มีตารางการโอนเงินให้ ดังนี้

 • เดือน ต.ค. 66 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 ก.ย.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 3 ต.ค. 66 โอนเงินวันที่ 6 ต.ค. 66
 • เดือน พ.ย. 66 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 ต.ค.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 6 พ.ย. 66 โอนเงินวันที่ 6 พ.ย. 66
 • เดือน ธ.ค. 66 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 พ.ย.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พ.ย. 66 โอนเงินวันที่ 6 ธ.ค. 66

ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ส่วนผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566

Bình luận đã bị đóng.