เช็กสิทธิ์“ม33 เรารักกัน” ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ไม่ผ่านยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง 28 มี.ค. 64

เช็กสิทธิ์“ม33 เรารักกัน” ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ไม่ผ่านยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึง 28 มี.ค. 64

“ม33เรารักกัน” ขยายเวลากดรับสิทธิ-ยืนยันตัวตน 15 – 31 พ.ค. 64 ผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

เปิดตรวจสอบสิทธิ์ www.ม33เรารักกัน.com เช็กคุณสมบัติ ทบทวนสิทธิ์ ยืนยันตัวตนรับ 4,000 บาท

ภายหลังจากกระทรวงแรงงานได้เปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33 ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ 4,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยเปิดให้ทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถเข้าไปเช็กสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธินั้น จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

ครั้งที่ 1 = เงินเข้าวันที่ 22 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 2 = เงินเข้าวันที่ 29 มีนาคม 2564

ครั้งที่ 3 = เงินเข้าวันที่ 5 เมษายน 2564

ครั้งที่ 4 = เงินเข้าวันที่ 12 เมษายน 2564

แต่สำหรับผู้ประกันที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม33 เรารักกัน” สามารถขอ “ทบทวนสิทธิ์” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้ 15-28 มีนาคม 2564 โดยกดเข้าไปที่เมนู ทบทวนสิทธิ์ (ปุ่มสีเหลือง) หลังจากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และกดขอทบทวนสิทธิ์

สำหรับ 4 กลุ่มที่ที่เข้าข่ายจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 กลุ่มที่ 2 : ผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ แต่ถูกปฏิเสธว่า “ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33” กลุ่มที่ 3 : ผู้มีคุณสมบัติ “ไม่เข้าเงื่อนไขโครงการ” และกลุ่มที่ 4 : ผู้ประกันตนฯ ที่ลงทะเบียน แต่ข้อมูลไม่ตรงกับทะเบียนของกรมการปกครอง

หลังจากที่ผู้ประกันตนที่ดำเนินการกดยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว ทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการนำข้อมูลไปตรวจสอบโดยมีรายละเอียดขั้นตอน วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ เข้าไปตรวจสอบผลการขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 5 – 31 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และในวันที่วันที่ 12 เมษายน 2564 ผู้ได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินงวดแรก 4,000 บาท

ส่วนกรณีผู้ประกันตน มาตรา 33 ในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ซึ่งจะแยกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ กลุ่มแรก ผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ไปแล้วในช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 แต่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และไม่สามารถรับเงินเยียวยาและใช้สิทธิ์มาตรการ ม.33 เรารักกัน เพื่อซื้อสินค้าหรือจ่ายค่าบริการได้ ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนกลุ่มนี้ ให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน

ส่วนกลุ่มที่ 2 ไม่มีสมาร์ทโฟน และยังไม่เคยลงทะเบียน ม33 เรารักกัน ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนผ่านสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศที่สะดวก ภายในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะสามารถใช้วงเงินได้ถึงเดือน พฤษภาคมนี้เท่านั้น หากใช้สิทธิ์ไม่หมดไม่มีสิทธิ์ใช้เงินต่อ รวมไปถึงจะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร ค่าโดยสารรถจักรยานยนต์สาธารณะ รถแท็กซี่ และรถตู้โดยสารประจำทางที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริการต่าง ๆ ยกเว้นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

Bình luận đã bị đóng.