วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีหรือยัง ใครลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรไว้แล้วต้องการตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตัวเอง ดูวิธีการได้เลยที่นี่ เช็กเงินอุดหนุนเด็กด้วยตัวเองไม่ยาก เพราะกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิ์ด้วยตนเอง (Self Service) สำหรับผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผ่านระบบเว็บไซต์แล้ว คุณพ่อ-คุณแม่ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) เอาไว้ แต่ไม่ทราบว่าตนเองได้รับสิทธิ์นั้นหรือยัง หรือในเดือนนี้ยังจะได้รับสิทธิ์ด้านใดอยู่บ้าง มาเช็กกันเลยวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 4. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล 5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ์” 6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น ดังนี้

 • E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด
 • E03 ให้เจ้าหน้าที่ พมจ. ติดต่อกับกรม ตย.
 • E04 ข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงงวด
 • E05 ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน
 • E07 ข้อมูลที่ไม่มีวันลงทะเบียน
 • E08 ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์
 • E11 รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E18 ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 59-60
 • E19 รายได้เกิน ต้องระงับสิทธิ์
 • E20 ข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง
 • E22 ข้อมูลที่ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 ช้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 ข้อมูลที่มีผลการจ่ายเงินแต่ไม่มีผู้รับรองสถานะของครัวเรือน (กรณีบิดามารดามีบัตรสวัสดิการรัฐ)

หากขึ้นสถานะ E01 ข้อมูลเด็กไม่สมบูรณ์หรือเลขประชาชนผิด หรือ EXX สถานะรอการเบิกจ่าย ไม่ต้องแก้ไขอะไร แต่หากขึ้น E รหัสอื่น ๆ จะต้องแก้ไขก่อนขอรับสิทธิ์ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับกรณีต้องการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ” 3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ ถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเข้ากี่เดือน ให้เลื่อนลงมาล่างสุด กดลงทะเบียน

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

 • หากมีข้อความระบุว่า “มีสิทธิ์” แสดงว่ามีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • หากมีข้อความระบุว่า “โอนไม่สำเร็จ” อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดวันโอนเงินเข้าบัญชี ให้ผ่านพ้นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีก่อน จึงตรวจสอบอีกครั้ง
 • หากเดือนนี้ไม่มีข้อมูลวันโอนเงินเข้า อย่าเพิ่งตกใจ อาจเป็นเพราะยังไม่ถึงกำหนดโอนเงินในเดือนนี้ ควรรอให้ผ่านวันโอนเงินเข้าบัญชีก่อน ค่อยตรวจสอบอีกครั้งเช่นกัน

  ตรวจสอบปฏิทินวันโอนเงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีของแต่ละเดือนได้ที่นี่

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2563 เงินเข้าวันไหน ลงทะเบียนอย่างไร ?4. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ์”

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ข้อควรรู้

 • การเช็กสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ต้องเข้าเว็บไซต์กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน
 • อยากเช็กวันจ่ายเงิน ต้องเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
 • ถ้าเช็กจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กฯ แล้วยังติดขัดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็จะไม่สามารถเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เพื่อเช็กยอดเงินเเละวันที่รับเงินที่โอนให้ได้
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจากรัฐบาล

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

Bình luận đã bị đóng.