การคํานวนปริมาณการใช้ทรายถมในพื้นที่ที่ต้องการถม-ทรายถม/ถมที่

การคํานวนปริมาณการใช้ทรายถมในพื้นที่ที่ต้องการถม-ทรายถม/ถมที่

การถมที่เป็นขั้นตอนแรกของการก่อสร้างเพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพื้นที่โดยเฉพาะการสร้างบ้าน แต่การจะคำนวณปริมาณการใช้ทรายถมเพื่อให้ได้ราคาทรายที่เหมาะสมที่สุดนั้นก็มีวิธีการคำนวณโดยเฉพาะ ดังนั้นหากใครที่ต้องการก่อสร้างบ้านจึงจำเป็นต้องศึกษาวิธีการคำนวณปริมาณการใช้ทรายถมที่ดินก่อนให้ดีก่อนจะมีการสร้างเกิดขึ้น

ประโยชน์ในการถมที่ดิน

  1. เพื่อปรับระดับของพื้นที่ให้เท่ากับระดับของถนนในหน้าพื้นของตนเองหรือให้เท่ากับระดับพื้นที่ที่อยู่บริเวณด้านข้าง
  2. เพื่อป้องกันปัญหานํ้าท่วมขังในพื้นที่ของตนเองหรือป้องกันนํ้าไหลเข้าสู่พื้นที่ของตนเอง
  3. เพื่อสร้างความโดดเด่นของพื้นที่กับสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่นั้น

ถมที่ดินต้องใช้ทรายชนิดอะไร?

หลังจากการศึกษาประโยชน์ในการถมที่ดินแล้ว ก็ควรเลือกวัตถุดิบในการถมที่ให้เหมาะสมตามความจําเป็นหรือคุณภาพที่ต้องการ ส่วนมากผู้รับเหมาะทั่วไปจะเริ่มต้นด้วยการใช้ดินบดอัดลงบนพื้นที่ให้แน่นก่อนแล้วจึงมีการใช้ทรายถมตาม เพื่อให้ทรายที่ละเอียดกว่าเนื้อดินแทรกตัวเข้าไปเติมเต็มบริเวณที่เป็นช่องว่างของเนื้อดินได้

ชนิดของทรายที่เหมาะสมในการถมที่คือ “ทรายถม” หรือที่เรียกว่า “หางทราย” เนื่องจากว่าทรายประเภทอื่นๆ เช่น ทรายหยาบและทรายละเอียดนั้นมีคุณภาพที่สูงเกินความจําเป็นในการถมที่เนื่องด้วยราคาทรายหยาบและทรายละเอียดนั้นมีราคาค่อนข้างสูงกว่าทรายถมหนึ่งเท่าตัวการใช้งานทรายหยาบและทรายละเอียดจึงเหมาะที่จะนําไปใช้ในงานโครงสร้างหรือใช้เพื่อผสมคอนกรีตมากกว่า

วิธีการคํานวณปริมาณทรายถม

เมื่อเราเลือกที่จะใช้ทรายถมในการถมที่เราควรทราบปริมาณที่ต้องการให้ออกมาเป็น คิว หรือ ตัน โดยใช้สูตรในการคํานวณ คือเอาความกว้าง x ความยาวx ความลึก = คิว ซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนการคํานวณปริมาณในการใช้วัตถุดิบ คือ

  1. ต้องรู้ความกว้างและความยาวของพื้นที่ที่ต้องการทรายถม
  2. ต้องรู้ความหนาหรือความสูงที่เราต้องการจะถมที่

ตัวอย่างเช่น เรามีพื้นที่ที่ต้องการจะถมดินขนาดกว้าง 40 เมตร และมีความยาวเท่ากับ 30 เมตร ซึ่งเราต้องการถมที่ดินด้วยทรายถมให้มีความสูงจากระดับพื้นดินปกติให้หนาขึ้น 50 เซนติเมตร

วิธีการคำนวณนั้นเริ่มจากการนํา 40 x 30 x 0.5 จะได้ออกมาเป็น 600 คิว หลังจากนั้นหากเราต้องการทราบปริมาณทรายถมเป็นหน่วยตัน เราก็สามารถคํานวณได้โดยนํา 600 x 1.5 จะได้ออกมาเป็น 900 ตัน เท่านี้เราก็จะได้ปริมาณทรายถมที่ต้องการใช้ในการถมที่เรียบร้อย

ทราย 1 คิวถมที่ได้กี่ตารางเมตร

เมื่อมีการคำนวณปริมาณได้ออกมาเป็น หน่วยคิว แล้วบางคนก็เกิดข้อสงสัยว่า 1 คิวสามารถถมที่ได้กี่ตารางเมตร โดยที่ใช้วัตถุดิบแบบไหนก็ตามก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องการที่จะถมด้วยความหนากี่เซนติเมตรนั้นเอง

ตัวอย่างเช่น

  • ถ้าถมที่พื้นหนา 5 ซม. จะเทได้ 20 ตารางเมตร
  • ถ้าถมที่พื้นหนา 10 ซม. จะเทได้ 10 ตารางเมตร
  • ถ้าถมที่พื้นหนา 15 ซม. จะเทได้ 6.5 ตารางเมตร
  • ถ้าถมที่พื้นหนา 20 ซม. จะเทได้ 5 ตารางเมตร

โดยสรุปแล้ววิธีการคำนวณปริมาณการถมที่ในเบื้องต้นนั้น ถ้าหากเรามีความต้องการในการถมที่แล้วอยากรู้ว่าปริมาณในการใช้วัตถุดิบมีสูตรคํานวณยังไง ต้องเริ่มต้นจากการรู้ความกว้าง ความยาว และความหนาที่ต้องการจะถมที่หลังจากนั้น นำมาคำนวณตามสูตรข้างต้น ซึ่งจะได้ออกมาเป็นหน่วย คิว หรือถ้าเราอยากแปลงหน่วยคิว เป็นหน่วยตันเราก็สามารถนําจํานวนคิวคูณด้วย 1.5 – 1.7 (แล้วแต่ว่าจะคํานวณแบบคิวแน่นหรือคิวหลวม) เท่านี้ก็ได้ออกมาเป็นหน่วยตันตามต้องการ

Bình luận đã bị đóng.