1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ กี่ลิตร แปลงค่า 1 ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ กี่ลิตร แปลงค่า 1 ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร

วิธีแปลงค่า 1 ลูกบาศก์เมตรเป็นลิตร เพื่อที่จะหาค่า 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ลิตร การที่จะหาผลลัพธ์ของค่า 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตรนั้น เนื่องจากใน 1 ลูกบาศก์เมตร จะมีปริมาณทั้งสิ้น 1000 ลิตร ดังนั้น หากคุณต้องการแปลงค่า จากลูกบาศก์เมตรเป็นลิตร ให้หาผลลัพธิ์โดยนำ ลูกบาศก์เมตร มาคูณด้วย 1000 จะได้ค่าปริมาณเป็นลิตร ในทางกลับกัน หากต้องการแปลงจากลิตร เป็นลูกบาศก์เมตร ต้องนำค่า ลิตร ไปคูณด้วย 0.0010 จะได้ปริมาณลูกบาศก์เมตร โดยคุณสามารถแปลงค่าได้ง่ายๆ จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับกี่ลิตร

สำหรับการคำนวณ ลิตร โดยแปลงจาก ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ลิตร ให้ใช้สูตรดังนี้

แปลงค่า 1 ลูกบาศก์เมตร ไปยัง ลิตร

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000.00 ลิตร

แปลงค่า 1 ลิตร ไปยังลูกบาศก์เมตร

1 ลิตร เท่ากับ 0.0010 ลูกบาศก์เมตร

ตารางเปรียบเทียบ แปลงลูกบาศก์เมตรเป็นลิตร

ลูกบาศก์เมตรลิตร2/4 หรือ 1/2 ลูกบาศก์เมตร500 ลิตร1 ลูกบาศก์เมตร1,000 ลิตร1.5 ลูกบาศก์เมตร1,500 ลิตร2 ลูกบาศก์เมตร2,000 ลิตร2.5 ลูกบาศก์เมตร2,500 ลิตร3 ลูกบาศก์เมตร3,000 ลิตร3.5 ลูกบาศก์เมตร3,500 ลิตร4 ลูกบาศก์เมตร4,000 ลิตร4.5 ลูกบาศก์เมตร4,500 ลิตร5 ลูกบาศก์เมตร5,000 ลิตร5.5 ลูกบาศก์เมตร5,500 ลิตร6 ลูกบาศก์เมตร6,000 ลิตร6.5 ลูกบาศก์เมตร6,500 ลิตร7 ลูกบาศก์เมตร7,000 ลิตร7.5 ลูกบาศก์เมตร7,500 ลิตร8 ลูกบาศก์เมตร8,000 ลิตร8.5 ลูกบาศก์เมตร8,500 ลิตร9 ลูกบาศก์เมตร9,000 ลิตร9.5 ลูกบาศก์เมตร9,500 ลิตร10 ลูกบาศก์เมตร10,000 ลิตร

ตารางเปรียบเทียบ แปลงลิตรเป็นลูกบาศก์เมตร

ลิตรลูกบาศก์เมตร50 ลิตร0.050 ลูกบาศก์เมตร100 ลิตร0.100 ลูกบาศก์เมตร150 ลิตร0.150 ลูกบาศก์เมตร200 ลิตร0.200 ลูกบาศก์เมตร250 ลิตร0.250 ลูกบาศก์เมตร300 ลิตร0.300 ลูกบาศก์เมตร350 ลิตร0.350 ลูกบาศก์เมตร400 ลิตร0.400 ลูกบาศก์เมตร450 ลิตร0.450 ลูกบาศก์เมตร500 ลิตร0.500 ลูกบาศก์เมตร550 ลิตร0.550 ลูกบาศก์เมตร600 ลิตร0.600 ลูกบาศก์เมตร650 ลิตร0.650 ลูกบาศก์เมตร700 ลิตร0.700 ลูกบาศก์เมตร750 ลิตร0.750 ลูกบาศก์เมตร800 ลิตร0.800 ลูกบาศก์เมตร850 ลิตร0.850 ลูกบาศก์เมตร900 ลิตร0.900 ลูกบาศก์เมตร950 ลิตร0.950 ลูกบาศก์เมตร1000 ลิตร1.000 ลูกบาศก์เมตร

ลูกบาศก์เมตร คืออะไร?

ลูกบาศก์เมตรเป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบหน่วยการวัดสากลหรือ SI unit (International System of Units) หนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับปริมาตรของรูปร่างทรงกระบอกที่มีขนาดยาวและท่อนรูปเก็บกว้างส่วนล่างของเหลี่ยมมีขนาดทั่วไป 1 เมตร. ตัวอย่างการใช้ลูกบาศก์เมตรในชีวิตประจำวันคือในการวัดปริมาตรภายในรถยนต์, บ้านจำนวนห้อง, การจัดสรรสำนักงาน, ความจุของส reservoir, หรือในการคำนวณจำนวนวัสดุที่จำเป็นในการที่สร้างอาคาร.

ลิตร คืออะไร?

ลิตรเป็นหน่วยวัดปริมาตรในระบบหน่วยวัดอิงเนอร์เนชั่นแนล หรือ SI มีสัญลักษณ์คือ L หรือ l กรมการขนส่งทางพื้นธรรมชาติและขนส่งทางผิวน้ำของลิตรเท่ากับปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ข้อมูลปริมาตรสารละลายและของเหลว ต่างๆมักถูกวัดในหน่วยลิตร อาทิ การรายงานการบริโภคของเหล้าและปริมาตรน้ำที่ใช้ในการทำความสะอาด และปริมาตรของเชื้อเพลิง ลิตรเป็นหน่วยที่ใช้กันทั่วไปในการวัดปริมาตรของของเหลวทั้งในครัวเรือนและในอุตสาหกรรม.

ความแตกต่างระหว่าง ลูกบาศก์เมตร และ ลิตร

ลูกบาศก์เมตร (cubic meter) และลิตร (liter) ทั้งสองเป็นหน่วยวัดปริมาตร แต่ใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน ลูกบาศก์เมตรเป็นหน่วยตรรกะและใช้กับปริมาตรขนาดใหญ่ เช่น ขนาดของอาคาร ส่วนลิตรเป็นหน่วยที่ใช้กับปริมาตรขนาดเล็ก เช่น ขนาดของของเหลวหรือก๊าซ ใน1ลูกบาศก์เมตรมี 1,000 ลิตร ดังนั้น, การแปลงหน่วยกันระหว่างลูกบาศก์เมตรและลิตรเป็นไปได้อย่างง่ายดายโดยการคูณหรือหารด้วย 1,000 เท่านั้น

เนื้อหาเพิ่มเติม

ครูบอล ออนไลน์ : เคล็ดลับการแปลงหน่วย – “ปริมาตรและตวง(ไทย)” ตอนที่ 1 – YouTube

DLTV ป.5 คณิตศาสตร์ | ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยมิลลิลิตร ลิตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลูกบาศก์เมตร

สรุปเนื้อหา

การใช้ปริมาณในการแปลงหน่วยจากลูกบาศก์เมตร เป็นลิตร ให้จำหลักการง่ายๆ ว่า 1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 1000 ลิตร ดังนั้น ถ้าจะแปลงลูกบาศก์เมตร เป็นลิตร เพียงแค่นำ จำนวน ลูกบาศก์เมตร คูณด้วย 1000 และในทางกลับกัน หากต้องการแปลงลิตร เป็นลูกบาศก์เมตร ให้นำ ลิตร หารด้วย 1000 ก็จะได้ค่าที่ต้องการ เช่น 0.5 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 0.5 ลูกบาศก์เมตร x 1000 = 500 ลิตร และ 50 ลิตร เท่ากับ 50 ลิตร / 1000 = 0.050 ลูกบาศก์เมตร

อ้างอิง

อ้างอิงเว็บไซต์

https://sciencenotes.org/how-to-convert-cubic-meters-to-liters-m3-to-l/https://pubs.usgs.gov/wdr/wdr-id-03-3/ID03v3-InsideBackCover.pdfhttps://www.drillingtools.com/images/pdf/reference/Drilling%20Tools%20-%20Metric%20System%20Conversions.pdf

อ้างอิงรูปภาพ

https://sciencenotes.org/wp-content/uploads/2022/03/Convert-Cubic-Meters-to-Liters.pnghttps://i.ytimg.com/vi/4gqWUlbSGg8/maxresdefault.jpghttps://www.apogeeweb.net/upload/pdf/20201224/volumn%20conversion.jpg

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

  • 1 ลูกบาศก์เมตรเท่ากับกี่ตัน
  • 10 ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
  • 10000ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
  • 1000cc เท่ากับกี่ลิตร
  • 100ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
  • 1ลิตรเท่ากับกี่cc
  • 1ลิตรเท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร

Disclaimer

ข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ Ny3rs.org เป็นเพียงตัวอย่างการแสดงการคำนวณ จากค่าหน่วยข้อมูลหนึ่ง ไปยังอีกหน่วยข้อมูลหนึ่งเท่านั้น เพื่อใช้ในการเรียน, การประกอบการตัดสินใจ หรือเพื่อเป็นความรู้แก้ผู้เข้ามาอ่าน โดยเว็บไซต์ (Ny3rs.org) มิได้ คิดค่าบริการ หรือค่าตอบแทนใดๆ จากการเข้าชมเนื้อหาหรือสื่อใดๆ และเว็บไซต์ขอแจ้งให้ทราบว่า เว็บไซต์เพียงนำเสนอข้อมูลทั่วไปตามประสบการณ์ผู้เขียน โดยอ้างอิงจากการรวบรวมข้อมูล ณ ช่วงเวลาที่เขียนเท่านั้น อาจจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงในภายหลัง หากผู้อ่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลไปใช้ในงานเฉพาะทาง หรืองานที่มีความละเอียดอ่อน ผู้อ่านควรศึกษาด้วยความรอบคอบ และใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ บริษัท นายทรี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เว็บไซต์ Ny3rs.org) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาในสื่อหรือเว็ปไซต์นี้ รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ ของบริษัท

Bình luận đã bị đóng.